Margarin er miljøvennlig

Margarin har en rekke faktorer som gjør den både miljøvennlig og til et bærekraftig produkt.

Margarin miljøvennlig
- Bærekraft og etisk handel særdeles viktig for Mills: Fagsjef HMS Paul Aitkenhead

Miljøvennlig næring fra planteriket

Paul Aitkenhead, Fagsjef HMS i Mills, er ekspert på råvareforsyning og tilhørende temaer knyttet til klima og bærekraft. Han mener margarin som produkt har en rekke faktorer som plasserer matvaren innenfor kategorien «miljøvennlig»:

– Det beste eksempelet er selve energikilden: margarin er i hovedsak miljøvennlig fordi den inneholder svært mye plantebasert næring i form av vegetabilske oljer. Fett fra planteriket i form av oljer er generelt ansett som langt mer miljøvennlig enn animalsk fett – slik du for eksempel finner i smør, forteller han.

Paul forteller videre at en vitenskapelig studie fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland viser at margarin har et vesentlig lavere CO2-avtrykk enn smørSelv om studien ikke direkte undersøkte Norge, er det all grunn til å slå fast at den generelle konklusjonen i studien også gjelder norske produkter.

Bærekraftige nøkkelingredienser i margarin

Viktige ingredienser i margarin bidrar også til å gi margarinen en miljøvennlig profil. Kjerneingrediensen rapsolje er for eksempel kortreist næring fra sunne åkere, og den viktige sideingrediensen shea-olje utvinnes i hovedsak på gammelmåten av nøtter som ramler ned fra treet i starten av regnsesongen.

Dette understreker også margarinen som et bærekraftig produkt, mener Paul Aitkenhead. Han trekker i tillegg frem andre faktorer som støtter margarinens status når det gjelder klima- og bærekraftspørsmål:

– Verden har fortsatt ikke blitt helt enige om definisjonen, men når man snakker om bærekraft er det ofte tre hovedområder som anses som viktige: økonomi, miljø, mennesker. Alle typer produksjon har forbedringsområder og arbeidet med bærekraft kan per definisjon alltid bli bedre. Likevel kan vi absolutt betrakte produksjonen av margarin som bærekraftig, for det første fordi den genererer økonomiske verdier for mange mennesker gjennom verdikjeden. Deretter fordi den er plantebasert, og dermed har en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med animalske produkter. Til sist er det viktig å vite at margarin har mange helsemessige fordeler for forbrukerne. Det er et viktig element innen bærekraft, understreker Aitkenhead.

Margarin miljøvennlig
Bærekraftig raps er kjerneingrediensen i margarin

Les mer om margarin her: