Klimanøytral produksjon innen 2021

Hele produksjonen vår blir klimanøytral i løpet av 2021. Så vidt vi vet er vi den første matprodusenten som får til dette.

Langsiktighet

Mills er en norsk familiebedrift med langsiktighet som en viktig verdi. Derfor er det helt naturlig at vi tar vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader, sier direktør for bærekraft og samfunnskontakt Emilie Olderskog.

Direktør for bærekraft og samfunnskontakt Emilie Olderskog

Kartlagt klimaavtrykket

Hun forteller at Mills har kartlagt klimaavtrykket i hele verdikjeden. Deretter er det satt en ambisiøs klimaambisjon i tråd med det internasjonalt anerkjente «Science Based Targets»- initiativet.

–Allerede i 2021 blir hele vår produksjon klimanøytral, som første norske matprodusent. I tillegg skal vi stille krav til våre leverandører om at de også setter seg vitenskapsbaserte klimareduksjonsmål. Dette vil få store ringvirkninger og er viktig i arbeidet for å oppnå også klimanøytrale produkter i god tid innen 2050, sier Olderskog.

 

Netto null utslipp

Mills’ fabrikker og kontorer vil få det som kalles «netto null utslipp».

– Det handler om to ting: Vi har halvert våre årlige utslipp med å kjøpe 100 prosent fornybar elektrisk vannkraft. Samtidig jobber vi med å fase ut oljefyring ved to av fabrikkene våre.

Vi tar vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader og har definert
klimaambisjoner i tråd med Science Based Targets initiative (SBTi).

Vår matproduksjon blir klimanøytral i 2021.
Dette oppnår vi gjennom å halvere utslipp fra egen drift i kombinasjon med å kjøpe klimakvoter. Innen 2023 reduserer vi våre egne klimautslipp med ytterligere 40 prosent.

Vi er bevisste at vi har en klimapåvirkning utover egen produksjon og at vi setter et stort avtrykk gjennom råvarer og emballasje vi kjøper inn. Dette er områder hvor vi kan oppnå betydelige klimareduksjoner, ved hjelp av bærekraftig innovasjon og nært samarbeid med våre leverandører. Derfor jobber vi for at leverandører som utgjør minimum 70 prosent av klimautslipp i vår leverandørkjede har satt seg klimareduksjonsmål i tråd med SBT senest 2025. Totalt skal våre Scope 3-utslipp reduseres med minimum 30 prosent innen 2030. Våre produkter skal være klimanøytrale senest 2050.

 

For å kompensere for den siste lille delen av utslipp, skal Mills investere i effektive klimaprosjekter som i tillegg sikrer biologisk mangfold.

– Vi er nå i dialog med våre leverandører om hvordan vi kan støtte prosjekter som vil gi en positiv klimaeffekt der råvarene våre dyrkes. Vi innser at dette fortsatt er et umodent område som vil kreve langsiktig involvering fra aktørene som er tidlig ute, erkjenner Olderskog.

 

Klimareduksjoner bakover i verdikjeden

Etter at vi har oppnådd klimanøytralitet i «eget hus», blir neste steg å jobbe med langsiktige reduksjoner av klimautslipp bakover i verdikjeden. Det er råvarene og emballasjen vi benytter som står for den aller største klimapåvirkningen.

Vi ser frem til godt samarbeid med både leverandører og kunder i en bransje som kan bidra med store klimareduksjoner

 

Her forteller adm.dir. i Mills Chris Samways om hvordan produksjonen skal bli klimanøytral.

 

Les vår bærekraftrapport for 2020 her.