SunnereBarn og Mills AS i samarbeid

Mills inngikk i 2018 et samarbeid med SunnereBarn. Dette samarbeidet viser Intensjonsavtalen i praksis, som er avtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene. Ulike aktører har derfor gått sammen om et samarbeid for å legge til rette for gode matvalg til barn. Gode vaner tidlig er god samfunnsøkonomi.

SunnereBarn er nå inne i sitt andre år, og har til nå fått til en avtale med to barnehagekjeder. Det unike med SunnereBarn er at det er utviklet handlelister som barnehagene kan kjøpe inn etter. Her er samarbeidspartneres nøkkelhullmerkede produkter fremtredende.

SunnereBarn tilbyr også et måleverktøy kalt måltidssjekken. Måltidssjekken gir barnehagen et 0-punkt på hvor god de er på mat og helse, og ulike verktøy på SunnereBarn portalen kan bidra til å forbedre barnehagene fra år til år. Ettersom kosthold og helse inngår i et av satsningsområdene i rammeplanen for barnehager, kan dette være et viktig hjelpemiddel for barnehagene. Måltidssjekken er også barnehagenes egen dokumentasjon på hvordan de gjør det innenfor området kosthold og helse, og dermed en måte å se hvilke nye tiltak som må iverksettes fremover.

 

Marte Byfuglien
Helse- og ernæringssjef Marte Byfuglien

All informasjon i SunnereBarn er i tråd med helsemyndighetenes kostholdanbefalinger, og gir konkrete eksempler. Dette kan gjøre det enklere for barnehagene å ta raske, og gode matvalg.

– Vi er stolte av å samarbeide med SunnereBarn, sier Helse- og ernæringssjef i Mills AS, Marte Gjeitung Byfuglien.

Logo sunnere barn

Om SunnereBarn

  • SunnereBarn skal bidra til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO og dermed utjevne noen av de sosiale forskjellene.
  • SunnereBarn tilbyr kurs, opplæringsmateriell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.
Les mer om SunnereBarn på deres hjemmesider