Joakim Antonsen - Produktgruppesjef Mills

Om veien inn

«Jeg søkte på stillingen som junior produktsjef i Mills på grunn av de kjente merkevarene med produkter jeg har et sterkt forhold til, blant annet Melange, Mills Majones og Vita Hjertego’ bordmargarin. Jeg kom rett fra studiene og ville gjerne få jobbe med merkevarebygging i praksis. Mills tilbydde muligheten til å jobbe med hele spekteret av merkevarebygging – alt fra produktutvikling, til reklame og pakningsdesign. Det passet meg perfekt.

I 2012 begynte jeg som junior produktsjef for Delikat salater; en svært spennende stilling som lærte meg veldig mye om innovasjon og produktutvikling. I 2014 fikk jeg muligheten til å utbre min erfaring gjennom å ta over ansvaret som produktsjef for Melange. Melange er den eldste merkevaren i Mills, med de kanskje aller sterkeste tradisjonene, og dermed en spesielt spennende utfordring. Senere har jeg også fått ansvaret for Olivero – Mills nye storsatsing».

Om hverdagen

«Som senior produktsjef er jeg en slags administrerende direktør for merkevaren, med ansvaret for alt fra innovasjon, produktutvikling og pakningsdesign til utvikling av reklame og merkestrategi. Noe av det jeg synes er best med stillingen min er at ingen dager er like. En dag er jeg kanskje på fabrikken vår i Fredrikstad for å diskutere utviklingen av et nytt produkt, for så neste dag være med på reklamefilminnspilling, og legge frem anbefalinger for videre Olivero-satsing den tredje.

Jeg er veldig nysgjerrig på nye forbrukertrender. Derfor gir oppgaver knyttet til diskusjon av nye trender og forslag til hvordan Mills best kan utnytte disse meg litt ekstra energi. Den aller mest alvorlige oppgaven jeg har er uten tvil å forvalte den stolte arven merkevaren Melange har. Melange har vært brukt av folk flest i snart 100 år. Det gjør meg derfor både stolt og ydmyk å følge opp at den beholder sin unike posisjon i fremtiden også».

Om livet i Mills

«Jeg synes variasjonen i oppgaver er fantastisk. Den gir meg mulighet til stadig å tilegne meg kunnskap på nye områder. I tillegg gir oppgavene meg muligheten til å jobbe både analytisk og kreativt. Kombinasjonen av fantastisk merkevarer og hyggelig, dyktige kolleger med enorm fagkunnskap på mange ulike områder, er gull verdt».