Hva er Matro?

Matro er et langsiktig initiativ og samfunnsansvarsprosjekt fra Mills, der målet er at befolkningen skal få tilbake et mindre komplisert forhold til sunn og god mat igjen.

Matro er et langsiktig initiativ og samfunnsansvarsprosjekt fra Mills, der målet er at befolkningen skal få tilbake et mindre komplisert forhold til sunn og god mat slik at vi slipper å leve så sunt at det er usunt.

Matro skal være en bevisstgjøring om at kostholdshysteriet har gått for langt, der overdrevet og skiftende fokus på hva vi skal og ikke bør spise har gjort det å samles rundt sunn og god mat unødvendig vanskelig.

Undersøkelser viser at hverdagsmåltidene er for mange av dagens småbarnsfamilier preget av stress, bekymringer og dårlig samvittighet. Derfor vil vi også sette søkelyset på barnas Matro rundt måltidssituasjonen, og vi ser det som vår oppgave å skape Matro og hyggelige familiemåltider gjennom å få foreldre til å senke skuldrene, og flytte fokuset på regelrytteri og stress over på god stemning.

Som en del av arbeidet med Matro har Mills blant annet lansert to filmer, en med mennesker som deler egne historier om hvor vanskelig mat har blitt for dem, og en som understreker hvor ukomplisert barns forhold til mat egentlig er, sammenlignet med de voksnes.

Vi vet at familiemåltidet står sentralt for et godt forhold til mat senere i livet. Derfor lanserer vi i høst det store Matro-spillet; et pedagogisk og lekent spill som egner seg i måltidssituasjonen. Spillet er et forslag til hvordan familier kan løse de ulike problemene de måtte ha rundt bordet.

Å ta tilbake matroen er større enn Mills, og ikke noe vi kan få til alene. Derfor har Mills inngått et langsiktig samarbeid med psykiater Finn Skårderud og hans stiftelse Villa Sult. Sammen skal vi sette behovet for Matro på agendaen.

Vi ønsker å samle alle stemmene som ønsker å tone ned presset, stresset og forvirringen som omgir måltidet, og ta tilbake et sunnere og mindre komplisert forhold til mat. De aller fleste kommer langt med et vanlig, variert, sunt kosthold, og kan stenge ute alle de «gode» rådene som omgir oss fra ulike kanter. Vi håper at både bransjekolleger, myndighetene og helsesektoren vil jobbe sammen med oss om dette.