Matro 2017: Mills lanserer matpakkelevering

Matpakkelevering fra Mills skal styrke næring, læring og trivsel i landets klasserom: - Vi ønsker å finne en rimelig, gjennomførbar og sunn skolematordning som faktisk fungerer, sier adm. dir. Knut K. Heje.

Mills` samfunnsansvarsprogram Matro er inne i sitt tredje år. Denne gangen er det en helt ny samfunnsutfordring som skal løses: hvordan selskapet kan bidra til å styrke læringen, trivselen og til og med utjevne sosiale forskjeller blant norske skoleelever. Nøkkelen kan ligge i en helt ny vri på mat i skolen.

I første omgang skal en gruppe skoleklasser og familier få prøve ordningen med matpakkelevering, helt kostnadsfritt: du kan melde din interesse for å delta her.

Den klassiske matpakken har vært måltid-metoden samfunnet har satset på for skoleelever i alle år. Likevel er ikke alt som det burde være med det særegne, norske skolemåltidet:

Det er ikke alle elever som har matpakker som inneholder det den burde inneholde. Noen spiser den rett og slett ikke. Andre elever har ikke matpakke i det hele tatt: undersøkelser viser at så mange som 80 000 norske skolebarn ikke har med seg mat hjemmefra til skoledagen.

Matpakkelevering fra Mills
Ønsker god læring gjennom riktig næring: Mills-sjef Knut K. Heje.

Matro der det behøves aller mest

Det ønsker Mills å finne en løsning på. Rekrutteringen til pilotprosjektet med matpakkelevering til familier og skoleklasser i september måned er allerede godt i gang. Målet for selskapet er både å høste erfaringer og finne en løsning som viser politikere og samfunn at den sosialt gunstige og prestasjonsmessig viktige skolematen faktisk kan gjennomføres i Norge:

– Vi mener alle barn bør ha de samme ernæringsmessige forutsetningene for god læring. Derfor er det på tide å se om vi kan få fart på skolematordningen på en ny og praktisk måte, forteller administrerende direktør Knut K. Heje i Mills. 

 

Slik fungerer pilotprosjektet med matpakkelevering fra Mills: 

Mor og datter bestiller matpakkelevering

Vil øke trivsel og læringsutbytte

Konsekvensene av ulikheten i næringsinntak fra den trofaste matpakken er store: det gir svært ulike forutsetninger for læring blant elevene i skolen gjennom skjevheter i energi, konsentrasjonsevne og psykososial trivsel. Det finnes samtidig god dokumentasjon fra andre land på at skolematordninger øker nettopp trivsel og læringsutbytte, og til og med bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Mills mener dermed det er på høy tid at det skapes en enkel og praktisk gjennomførbar løsning på utfordringen med riktig og nok næring for alle i skolen.

Ung gutt rekker opp hånden i skoletimen

Matpakker skreddersydd barnas behov

I pilotprosjektet skal tre skoleklasser mellom 3. og 5. trinn i barneskolen rekrutteres som deltagere. I tillegg skal 100 familier på østlandsområdet delta i ordningen. I september får både familiene og skoleklassene levert matpakker hjem på døren eller til klasserommet i en periode på fire uker.

Matpakkene er utviklet i samarbeid med kokker og ernæringsfysiologer, og har blitt skreddersydd barnas behov med utgangspunkt i helsemyndighetenes kostholdsråd.

Les mer om matpakkeleveringen her