Undersøkelser

På vegne av Mills AS har Respons Analyse gjennomført flere undersøkelser om nordmenns forhold til mat og spisefrustrasjoner. Scroll nedover for å se høydepunktene fra funnene.

Hvordan forholder nordmenn seg til mat og kostholdsråd?

Foreldres forhold og tanker om barnas fremtidige forhold til mat