Mathilde fra matro-filmen

TID FOR MATRO

Matro er et langsiktig initiativ fra Mills som skal gi en stemme til alle som mener at mat- og kostholdshysteriet har gått for langt. Flere lever så sunt at det bli usunt, og for mange er måltidet mer preget av stress, usikkerhet og dårlig samvittighet enn selve maten, og trivsel rundt bordet.

Vi tror nemlig at mat og måltid ikke trenger å være så vanskelig – det er ikke slik at folk flest verken følger eller trenger ekstreme kostholdsråd eller trenddietter, selv om det er slik mediebildet gjerne fremstiller det. Vi vil støtte oppunder myndighetenes kostholdsråd, utover det mener vi mange vil være tjent med å stenge ute mye av de “gode rådene” som kommer kontinuerlig fra alle kanter.

Matro har utspring fra Mills sin hovedoppgave – å gjøre det enkelt for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. Sjelden har mat vært mer krevende – og behovet for Matro større.

Senk skuldrene

Kort og godt, handler det om å senke skuldrene. Vanlig variert mat, som myndighetene sine kostanbefalinger tross alt handler om, går dietter en høy gang. Middagen trenger ikke være perfekt hver gang. Matpakken til barna må slett ikke se ut som figurer klipt ut av et idé- og designblad. Og vet du hva – du trenger slett ikke lage alt fra bunn for at maten skal bli både sunn og god, og måltidet en trivelig samlingsplass.

Samarbeid for mer Matro

Et oppgjør med kostholdshysteriet og vellet av «ekspert»-røster er et stort og tungt arbeid som må jobbes med over tid, og et arbeid som er større enn Mills alene. Derfor ønsker Mills å mobilisere bredt, og bygge allianser på tvers av politikk, helsesektor, kultur og næringsliv. En av våre viktigste samarbeidspartnere i Matro-initiativet er Villa Sult og psykiater Finn Skårderud.

Han mener at mat har blitt alt for mye, for alt for mange, og peker på at årsakene til alle matfrustrasjonene er sammensatt.

– Mat er noe vi spiser, men ernæring og kropper er også viktige markører for identitet og sosial suksess. Kost og kropp blir som et språk som erstatter sosiale og religiøse budskap. Det oppstår mange «menigheter» med sine skråsikre råd om den rette lære. Mange av disse dekker seg bak utsagn om at de er vitenskapelige. For lekfolk er det i praksis umulig å orientere seg, og vi sitter igjen med usikkerhet og de mange beskjedene om alt som er farlig. Mylderet av forskjellige budskaper og trender fremmes av det nye mediemangfoldet, sier Finn.

Viktig motrøst

Han oppfordrer flere til å følge Mills sitt eksempel, og bidra til å sette dagsorden rundt hva kostholdshysteriet gjør med oss.

– Det er bare å glede seg over at en så solid bedriftskultur som Mills, med en tung historie i norske tradisjoner, tar på seg samfunnsansvar. Det er bare å ønske at andre følger etter. Det er viktig at det skapes motrøster mot de mange som sprer angst og uro. Det er bare å håpe at mange andre følger etter. Til syvende og sist handler om hva slags samfunns vi ønsker å gi videre til barna våre, sier Finn.