To søstre spiser pølser

La oss gi barna matro

To av tre mødre er bekymret for at barna skal utvikle et usunt og anstrengt forhold til mat og kropp. Over halvparten av fedrene er også bekymret.

Det viser en undersøkelse der foreldre med barn under 18 år har gitt sine svar. Undersøkelsen viser også at én av tre snakker negativt om mat, slanking og kropp mens barna hører.

– Foreldre glemmer gjerne at barn får med seg mye av det som blir sagt i et rom, og bruker tid på å tolke det de hører, uten at de alltid forstår helheten. Hører de at mor er på slankekur og er misfornøyd med egen kropp, så har det en smitteeffekt, sier klinisk ernæringsfysiolog Marte Gjeitung Byfuglien i Mills DA..

– Når så mange foreldre bekymrer seg for barnas forhold til mat og kropp, er det blitt et samfunnsproblem. Vi kan ikke isolere barna våre fra diett-tips og motstridende kostholdsråd fra blogger, medieoppslag og reklame. Men som barnas rollemodell nummer én, kan vi la dem beholde sin medfødte matro så lenge som mulig. Det kan vi gjøre gjennom å unngå å snakke negativt om mat, kalorier og slanking i hjemmet, sier Marte.

– Vi ønsker at barna skal få leve med sin medfødte matro så lenge som mulig. Her spiller foreldrene en sentral rolle. Marte G. Byfuglien.

Les 9 tips som kan bidra til at barna beholder matroen lenger.

Mills kjemper for matro i samfunnet

I vår startet Mills initiativet «Matro», et ambisiøst og langsiktig prosjekt hvis mål er at folk flest skal få et godt og avslappet forhold til mat igjen. Denne gangen setter vi altså søkelyset på barnas matro.

– Mills kan ikke ta tilbake matroen på egen hånd. Derfor fortsetter vi samarbeidet med psykiater Finn Skårderud og hans stiftelse Villa Sult, som også har som formål å ta tilbake et sunnere og mindre komplisert forhold til mat, sier Marte.