FeteFakta består av fiks ferdige undervisningsopplegg fylt med inspirasjon, tips og triks, med mål om å bistå i en hektisk hverdag og bidra til lærerike økter på skolekjøkkenet.

FeteFakta er utarbeidet med god faglig forankring av Helse- og Ernæringsteamet i Mills AS. Mills AS følger helsemyndighetenes kostholdsanbefalinger. Disse er grundig dokumentert og bygger på nasjonal og internasjonal forskning på sammenhengen mellom kosthold og helse. Dette er et godt fundament for et kosthold som fremmer helse.

FeteFakta er basert på kompetansemålene i læreplanen, med fokus på bærekraft, mer fisk, mer plantebasert og rett fett.

Vi i Mills brenner for matglede og håper å kunne inspirere til mer matlaging blant unge og bidra til gode matvaner.

Mills AS er et norsk, familieeid selskap, og vi har vært til stede i norsk matvarebransje siden 1885 med flere kjente merkevarer og produkter. Felles for veldig mange av våre produkter er råvaren rapsolje, og dermed næringsstoffet fett. Vi har opparbeidet oss stor kompetanse på fett, både med tanke på helse, men også hvordan fett bør brukes i matlaging for best mulig resultat.