Slik gjør du:

Før du kaster majonestuben skal den være helt tom. Den er tom nok når du har klemt ut alt du kan av innholdet. Om du bretter tuben ettersom den brukes, sikrer du at du får så mye som mulig ut av tuben.

Når tuben er helt tom skal den kastes i metallavfall. Korken skal kastes i plastavfall.