Egg fra frittgående norske høner

Fra 1. januar 2020 inneholder all Mills majones og majonesbaserte produkter, eggeplommer fra norske frittgående høner. Overgangen er et viktig tiltak for å bidra til god dyrevelferd i vår leverandørkjede, i tråd med vår bærekraftstrategi. En frittgående eggeproduksjon gir hønene større mulighet til en naturlig adferd.

Egg er en helt fantastisk kraftpakke av en råvare som inneholder de aller fleste næringsstoffene kroppen trenger: Protein, D-vitamin, jern og B12-vitamin for å nevne noe.

Og selv om egg kanskje ikke det første du tenker på når du hører ordet Mills, er vi faktisk storforbrukere av egg – hele 100 000 høner sysselsettes av Mills.

Frittgående systemer

Naturlig adferd for høner innebærer blant annet å kunne strøbade, hakke og skrape, å vagle seg og legge egg i et rede. Høner har også behov for å kunne flakse fritt. I 2012 ble det inngått et nytt regelverk som fastslo at alle verpehøner skal ha tilgang på rede, strøbad og vagle. I dag finnes det tre tillatte driftsformer for verpehøns i Norge som oppfyller disse kravene: frittgående systemer, økologisk drift og innredede bur, også kalt for miljøinnredning. Den vanligste driftsformen i Norge i dag er høns i frittgående systemer, i denne driftsformen går hønene fritt innendørs. Hønene har tilgang til reder, vagler, vann og mat og gulvarealet er dekket av strø. Det er ikke krav om tilgang til utearealer i denne driftsformen, men noen gårder har dette. Det vanligste i Norge er fleretasjes systemer, også kalt aviar, der hønene kan bevege seg fritt mellom etasjene. Høner i frittgående systemer har større mulighet til utøvelse av naturlig adferd.

 

Tradisjon og utvikling

Mens mange andre har gått over til å bruke eggepulver, holder vi fast ved den tradisjonsrike måten å lage majones på – med ferske norske egg fra friske høner. Slik har vi gjort det siden Mills majones ble lansert i 1951, og det tenker vi å fortsette med.

Tidligere ble eggene våre knekt for hånd av våre egne «eggeknekkere», men i dag får vi eggene ferdig knekket fra Nortura. Disse bruker vi i alt fra den klassiske Mills majones til de majonesbaserte salatene fra Delikat. Det er selvsagt også norske egg i eggesalaten våre.

Nortura er markedsregulator av egg i Norge, se http://www.nortura.no/om/markedsbalansering/.  Ved unormalt stor etterspørsel etter skallegg, kan Mills ved unntak få eggeplommer fra frittgående høns utenfor Norge.  Dette vil i så fall bli informert om.