For hver kilo Soft Flora vi lager, slipper vi ut 1,8 kg CO2. Til sammenlikning etterlater meierismør seg 9,9 kg CO2 pr kg ferdig produkt. Hovedårsaken er at Soft Flora lages med plantebaserte råvarer, med rapsolje som viktigste ingrediens.

Klodemerket

Slik fungerer Klodemerket

For å avgjøre hvilke produkter som skal få Klodemerket benyttes det en klimaskala. Skalaen rangerer produktene fra «veldig lavt» til «høyt» klimaavtrykk per porsjon eller per kg ferdig produkt.

  • veldig lavt klimaavtrykk: 0 – 1,3 kg CO2 pr kg
  • lavt: 1,3 – 2.1 kg CO2 pr kg
  • middels: 2.1 – 4,2 kg CO2 pr kg
  • høyt: over 4,2 kg CO2 pr kg

Bare produkter som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk får lov til å bruke Klodemerket. Det betyr at du må ha under 2.1 kg CO2 pr kg for å kunne benytte Klodemerket på et produkt.

Klodemerket er etablert av Orkla for å hjelpe forbrukere å finne klimavennlige alternativer. Merkeordningen er tilgjengelig for alle norske matprodusenter som oppfyller kravene.

Hva er et klimaavtrykk?

Et klimaavtrykk viser hvor mye klimagasser (CO2) som slippes ut i forbindelse med aktiviteten man foretar seg – i dette tilfellet produksjon av Soft Flora. 

Når man beregner klimaavtrykk er det vanlig å regne i CO2-ekvivalenter. Det betyr at man regner om alle klimagassene til antall kilo CO2.

I beregningen av klimaavtrykket for Klodemerket inngår alle utslipp fra «vugge til grav». Det inkluderer utslipp fra produksjon av råvarer, transport, emballasje, produksjon og resirkulering av den tomme Soft Flora-boksen.

Hvorfor innfører vi dette merket på Soft Flora produktene? 

Mills (som produserer Soft Flora) har som mål å være en av Norges mest bærekraftige matprodusenter. Derfor ønsker vi å tilrettelegge for at det skal være så enkelt som mulig for forbruker å velge produkter som er gode både for seg og klimaet.  

Vi vet at halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig, men bare 1 av 10 synes det er lett å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har (Norstat april 2019). Vi innfører derfor klodemerket for å gjøre det enklere for forbruker å ta klimasmarte valg.