2018 var et bra år i Mills, med gode resultater både økonomisk og for mennesker og miljø. Bærekraft ble sterkere forankret i organisasjonen og vi har satt oss ambisiøse og tydelige mål. Som en del av vår bærekraftstrategi ønsker vi å kontinuerlig gjøre produktene våre bedre for deg og bedre for planeten. I den ferske bærekraftrapporten kan du lese om noen av resultatene vi har oppnådd i 2018 som bidrar til å nå dette målet.

Å nå målene våre klarer vi imidlertid ikke alene, og vi presenterer derfor også noen av våre samarbeidspartnere som vi arbeider sammen med for en bærekraftig utvikling. Samarbeid er bærebjelken i vårt arbeid med bærekraft.

Rapporten kan du lese her.