Tema

Bærekraft

Kompetansemål

KM1KM2KM6

Undervisningsopplegg

Opplegget er delt opp i tre deler: Teori, praktisk matlaging og refleksjoner.

Varighet: 120 minutter

Kompetansemål:

 • KM1: Planlegge og bruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse.
 • KM2: Bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av maten.
 • KM6: Utforske klimaavtrykket til matvarer og utrede for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klima og matsikkerheten.

Utstyr som er ekstra viktig:

 • PC/nettbrett/mobil til å bruke tacokalkulatoren
 • Noe å notere med

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av Helse- og ernæringsteamet hos Mills.

Sist oppdatert:

Forberedelser til timen

Hensikten med dette undervisningsopplegget er at elevene skal erfare betydningen av råvarevalg, både med tanke på klima og miljø, men også for egen helse.

Legg opp timen så dere har 10-15 minutter innledningsvis til å sjekke ut Tacokalkulatoren. Et morsomt verktøy som gir et innblikk i klimaavtrykket til de vanligste taco-ingrediensene.

Kjøp råvarer i henhold til oppskriftene dere skal lage. Husk at tilbehør kan trikses og mikses etter hva dere har tilgang og mulighet til, og at dette er en mulighet for elevene å være ekstra kreative med smakskombinasjoner.  

Del 1 – Teori

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene.

FNs 17 bærekraftmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De er en felles arbeidsplan for verden, hvor målet er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Kilde: Norad: Bærekraftsmålene (norad.no)

Hva har maten vi spiser med det å gjøre?

Veldig mye, faktisk! Verdens matproduksjon står for ca. 30 prosent av alle klimagassutslipp. Dessuten kreves det store land- og vannressurser for å dyrke og produsere kjøtt, grønnsaker, frukt, korn og andre råvarer.

Bærekraft og mat er komplisert

Om maten vi kjøper, lager og spiser er bærekraftig eller ikke, kommer an på mange forskjellige forhold. Et av de viktigste parameterne er mengden klimagassutslipp under produksjonen av råvarer. Hvis du tester ut de forskjellige ingrediensene i Tacokalkulatoren vil du for eksempel se at klimaavtrykket ditt går opp når du velger kjøttprodukter, og ned når du velger plantebaserte produkter.

I et bærekraftperspektiv er det flere forhold enn klimagassutslipp som spiller inn når vi snakker om mat. Hele veien fra jord og produksjon til maten kommer på bordet er det faktorer som påvirker om maten vi har på tallerkenen er bærekraftig eller ikke.  

Aktivitet: Hvordan kan tacomiddagen din bli mer bærekraftig?

Gruppeoppgave eller individuelt:

 1. Gå inn på Tacokalkulatoren og test hvor bærekraftig tacoen du pleier å spise er.
 2. Hva skjer med innholdet av mettet fett og klimaavtrykket når du velger andre råvarer?
 3. Noter tre ting som overrasker.
 4. Hvilke endringer kan du gjøre for å spise en mer bærekraftig taco?
 5. Reflekter i fellesskap, gjerne ved bruk av flere bærekraftsmål.

Del 2 – Praktisk Matlaging

Hvordan kan dere gjøre en oppskrift mer bærekraftig? 

Hvilke ingredienser kan dere bytte ut for å få en mer bærekraftig rett, uten at det går på bekostning av kvalitet og sluttresultat? 

Velg ut én eller flere oppskrifter som elevene kan bryne seg på, og kjøp inn gode alternativer som kan brukes som erstatninger.

Når dere lager mat sammen kan ting ofte ta litt lengre tid enn dere tror. Det går ofte lettere dersom dere fordeler oppgavene og setter på ovnen med en gang dersom noe skal i stekeovnen.

Oppskrifter:

Bærekraftig oppskriftstips:

Del 3 – Matglede og refleksjon

Dekk på et hyggelig bord, presenter de ulike rettene og forklar hvorfor de er mer bærekraftige enn andre varianter. Nyt maten sammen, og dersom dere får tid kan dere i fellesskap reflektere rundt det dere har erfart.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan vil tacokalkulatoren påvirke din tacomiddag fremover?
 2. Hva overrasket deg?
 3. Hvilke ingredienser hadde du forventet skulle gi høyt klimaavtrykk?
 4. Hvordan ser en klimavennlig taco ut?

Meld deg på nyhetsbrevet

Få inspirasjon til nye aktiviteter og oppgaver på skolekjøkkenet rett i innboksen.
Meld deg på nyhetsbrevet til FeteFakta.