Intensjonsavtale

Det er en erkjennelse at vi nordmenn spiser for mye mettet fett, salt og for lite fiber. Konsekvensene er at flere av oss får nedsatt helsetilstand og livskvalitet gjennom ikke- smittsomme sykdommer som diabetes type II, overvekt og hjerte- og karsykdommer.

Norske helsemyndigheter tar denne utviklingen på alvor, blant annet gjennom arbeidet i næringslivsgruppen om et bedre kosthold, hvor Mills AS deltar aktivt. Sammen har vi nå forpliktet oss til å ta nødvendige grep for å gjøre hverdagsmaten enda sunnere, og bidra til å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer i Norge. Det er positivt med et helhetlig og overordnet samarbeid mellom ulike aktører der vårt felles mål er å kunne gjøre det enkelt for forbrukerne å ta sunnere valg.

Mills har i flere ti-år arbeidet med å gjøre den enklere for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. Det er vår misjon. Vi tar utgangspunkt i myndighetenes kostholdsanbefalinger i all vår innovasjon og produktutvikling, og har lang tradisjon for å jobbe tett med forsknings- og ernæringsmiljøer for å oppnå dette.

Vi stiller oss bak ambisjonene og intensjonene i denne avtalen, og skal gjennom våre produkter og påvirkning i ulike kanaler fortsette å legge til rette for å fremme sunnere alternativer.

Innsatsområder

Det er flere viktige innsatsområder i intensjonsavtalen der de ulike aktører vil bidra. Mills AS vil primært utøve sitt arbeid innen salt og mettet fett. I tillegg er det et felles ansvar å jobbe for å endre forbrukeratferd og vise hvor lite som skal til å gjøre noen smartere grep.

Vi har siden 2004 redusert saltinnholdet i produktene våre med 20% og ambisjonen er ytterligere 20% frem til 2018 (totalt mer enn 200 tonn salt), helt i tråd med avtalen som nå er signert.

Mills er også en betydelig bidragsyter i å stimulere nordmenns inntak av det sunne umettede fettet på bekostning av det usunne mettede fettet. Fortrinnsvis gjennom å forbedre produktegenskaper og dreie forbruket mot mer helsegunstige produkter innenfor samme varekategori.

Norge ligger i front i arbeidet for en bedre folkehelse

Et samarbeid mellom myndigheter, industri og FoU-institusjoner, samt et aktivt næringsliv som initierer og anvender forskning i sitt produktutviklingsarbeid, er en forutsetning for å skape et sunnere Norge.