For høye kolesterolverdier

En ny undersøkelse gjennomført av Mills i samarbeid med LHL, viser at gjennomsnittet i den norske befolkningen har for høye kolesterolverdier. Allerede fra 20 års alderen har mange forhøyet kolesterol. Høyt kolesterol er ikke noe man kan se eller kjenne på kroppen, men LDL-kolesterol er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt.

Å vite sine kolesterolverdier er av stor betydning for forebygging og livsstilstiltak der det er nødvendig. Tidlig innsats kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom senere i livet.

De nasjonale retningslinjene sier at leger kan vurdere kolesterolmåling etter fylte 40 år. Mens undersøkelsen viser at nesten halvparten av de målte i alderen 30-39 år har høyere kolesterolverdier enn det som er anbefalt. Av denne gruppen har igjen hele 66% forhøyet LDL kolesterol.

 

Forskjellen på LDL og HDL

LDL-kolesterolet, kalles gjerne det dårlige kolesterolet fordi denne type kolesterol i store mengder over tid kan føre til progresjon av den aterosklerotiske prosess som gir innsnevringer og fortettinger av blodårene. Mens HDL-kolesterolet ofte kalles det gode kolesterolet fordi det frakter overskudd av kolesterolet tilbake til leveren.

Den kausale effekten av LDL og risikoen for iskemisk hjertesykdom skyldes både mengde LDL-kolesterol og eksponeringstiden (Ference BA. European Heart Journal (2017) 38, 2459-2472). Det er derfor gunstig å holde det dårlige kolesterolet så lavt som mulig, så lenge som mulig. Det vil altså si at hvis du oppdager forhøyet LDL-kolesterol i tidlig alder har du større sjanse til å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom enn om du setter i gang tiltak når du er eldre.

Kosthold er en av de viktigste påvirkelige faktorer til LDL-kolesterol. Høyt inntak av mettet fett øker LDL-kolesterol. I Norge er usunt kosthold nest største årsak til død før fylte 70 år gjennom hjerte- og karsykdom (Folkehelseinstituttet, Rapport 16:1, Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013).

La oss unngå skremselspropaganda

Siden kosthold har en så stor betydning for LDL-kolesterolet, begynte vi å stille spørsmål om hvilken relevans målinger av kun totalkolesterol har i et folkehelseperspektiv.

Det finnes korrelasjon mellom forhøyet totalkolesterol og LDL-kolesterol, men samtidig vil måling av kun totalkolesterol ikke nødvendigvis gi det fulle, sanne bildet, og kan føre til unødig engstelse for noen.

Vi vet at det er mulig å ha et forhøyet totalkolesterol, men lavt LDL-kolesterol og høyt HDL-kolesterol, noe som innebærer at personen ikke er i risikosonen. For å kunne gi en person et fullverdig svar på om man er i en risikosone ved forhøyet totalkolesterol, er det av betydning å måle både LDL-kolesterol og HDL-kolesterol.

Derfor ønsket vi å gjennomføre en undersøkelse som målte totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL- kolesterol.

Målingen ble gjennomført ved et variert utvalg av bedrifter på Østlandsområdet i perioden juni til september 2019. 1939 yrkesaktive personer i aldersgruppen 20-70 år, ble testet på jobb. Ingen av de som ble testet brukte kolesterolsenkende medisiner.

Av utvalget på 1939 personer hadde 1228 personer totalkolesterol over 5 mmol/l. Dette er i samsvar med andre undersøkelser. Tromsø undersøkelsen viser at 6 av 10 nordmenn har forhøyet total kolesterol (https://www.fhi.no/nettpub/ncd/kolesterol/kolesterol/, Tromsø 2015-2016).

Av de 1228 personene som hadde over anbefalt verdi for totalkolesterol hadde 803 også forhøyet LDL-kolesterol. Det betyr at flere hundre personer hadde totalkolesterol over 5 mmol/l, men normale LDL-verdier. Dette er i utgangspunktet oppsiktsvekkende tall, men det viser også at ved å måle lipidprofilen avslører man at ikke alle som har et forhøyet totalkolesterol, har økt risikoprofil.

Høy andel unge personer med høyt totalkolesterol og LDL-kolesterol

Av de med for høyt totalkolesterol er det en andel på 50 % eller mer som også har høyt LDL-kolesterol og dette gjelder i alle aldersgrupper. I aldergruppen 30-39 år har nesten halvparten forhøyet totalkolesterol og av disse igjen har 66 % også forhøyet LDL-kolesterol (Figur 2 og Tabell 1). Det er oppsiktsvekkende når vi vanligvis ikke tester kolesterol før vi passerer 40 år.

Tabell 1: Oversikt fordeling av totalkolesterol over 5 mmol/l og LDL-kolesterol over 3 mmol/l i de forskjellige aldersgruppene.

# I aldergruppen 20-29 år og 60-69 år er antall personer med forhøyet totalkolesterol liten.

 

Flere menn enn kvinner har forhøyet kolesterol
Av de med høyt totalkolesterol har 60 % kvinner og 69 % menn forhøyet LDL-kolesterol. I aldersgruppen 30-39 år har 60 % kvinner og 70 % menn forhøyet LDL-kolesterol i tillegg.

For kvinner ser vi et hopp i 50 års alderen. Resultatene viser at 57% av kvinner har forhøyet totalkolesterol i 40-49 års gruppen og 85% i 50-59 års gruppen (Figur 3). Av disse har 54% i 40-49 års gruppen og 66% i 50-59 års gruppen forhøyet LDL-kolesterol. Det er et tydelig hopp fra 40-49 års gruppen til 50-59 års gruppen (Tabell 2).

Tabell 2: Oversikt fordeling av totalkolesterol over 5 mmol/l og LDL-kolesterol over 3 mmol/l i de forskjellige aldersgruppene, menn og kvinner.

# I aldergruppen 20-29 år og 60-69 år er antall personer med forhøyet totalkolesterol liten.

En forklaring kan ligge i hormonene
Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen påvirker kolesterolet gjennom forskjellige mekanismer. Østrogen reduserer mengden totalkolesterol i kroppen, øker mengden HDL og reduserer mengden LDL. Når kvinner kommer i overgangsalderen mister de sin naturlige østrogenproduksjon (Palmisano BT et al. Molecular metabolism 15 (2018) 45-55).

Gjennomsnittsalderen for start av den normale menopausen er omtrent 51 år, det vil si alderen da menstruasjonene opphører. Etter menopausen øker nivåene av totalkolesterol og LDL-kolesterol, samtidig som HDL-kolesterolnivået reduseres. Derfor er det viktig for kvinner å vite sine kolesterolverdier når de er yngre, og østrogen fortsatt beskytter.

Vit din verdi
Det er viktig å vite sine kolesterolverdier tidlig for å kunne gjøre eventuelle endringer for å unngå negative helsekonsekvenser. Jo lavere LDL-kolesterol over tid, jo mindre risiko for hjerte- og karsykdom.