Miljø og samfunnsansvar

Mills sin hovedoppgave er å gjøre det enkelt for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. Dette preger vår tenking knyttet til samfunnsansvar, prosjekter vi bidrar i og hvem vi samarbeider med. Ansvarlighet preger også vår tilnærming til verdiskaping for samfunnet, forbrukerne, kundene, våre ansatte og eiere. Både gjennom å bidra til å etablere gode matvaner, legge myndighetene sine kostholdsanbefalinger til grunn for produktutviklingen, ivareta leverandører, redusere svinn, matavfall og utslipp fra produksjon og sikre et godt, og inkluderende arbeidsmiljø.

Mettet fett

Sunne fettsyrer fra Mills styrker kampen mot mettet fett for bedre folkehelse

Mat fra Mills er full av sunne fettsyrer. Det gir et godt utgangspunkt i fellesinnsatsen med helsemyndighetene for bedre folkehelse gjennom reduksjon av mettet fett i hverdagsmaten. Mange års samarbeid med forskere og helsefagmiljøer har i tillegg gjort selskapets matvarer sunnere enn noen sinne.

Les mer om Mills` innsats for folkehelsen her:
Barn holder eple

SunnereBarn og Mills AS i samarbeid

Mills inngikk i 2018 et samarbeid med SunnereBarn. Dette samarbeidet viser Intensjonsavtalen i praksis, som er avtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene.

Les mer om samarbeidet:

Slik kutter du og familien matsvinnet

Mengden mat vi kaster hvert år er en betydelig klimautfordring. Med noen enkle grep kan samtidig du og familien dramatisk redusere matsvinnet hjemme på kjøkkenet. Det er godt for både lommeboken og miljøet. Kvalitetssjef Mona hos Mills forklarer hvordan her.

Les mer om hvordan du kutter ut unødvendig matkasting:

Mills har halvert matsvinnet

De siste 10 årene har Mills jobbet målrettet med å redusere matsvinnet sitt. Fra 2015 til og med 2018, halverte de matsvinnet i sin egen verdikjede. Det er 12 år før målet som er satt i «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

Det ble vi nominert til DLFs Samfunnsansvarspris for i 2019.

Les mer om reduksjonen av matsvinnet her
Forskere

Sunne produkter gjennom forskningsbasert innovasjon

Mills AS har helt siden tidlig 1990-tallet hatt samarbeid med norske forskningsinstitusjoner for å få økt kunnskap om hvordan maten påvirker helsen vår og for å utvikle sunne produkter.

Les mer forskningssamarbeid hos Mills:
Plukking av peanøtter

Mills er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH)

Vi jobber systematisk med risikobildet i vår egen leverandørkjede, og i 2018 gjennomførte vi en risikovurdering av alle våre råvarer. Dette har gitt oss et godt grunnlag for videre arbeid med revisjoner/fabrikkbesøk og forbedringsprosjekter. Gjennom Agra-konsernet har Mills vært medlem av Etisk handel Norge siden 2014, og vi utarbeider en årlig rapport for vårt arbeid for etisk handel. Som et vedlegg til alle kontrakter ligger vår code of conduct, som viser våre tydelige forventninger til våre leverandører på områdene arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, etikk og miljø. Dokumentet er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som ILO-konvensjoner samt FNs Global Compact, hvor vi er medlem. Vår code of conduct er også identisk til Etisk handel Norge sine retningslinjer.

etiskhandel.no