Miljø og samfunnsansvar

Mills sin hovedoppgave er å gjøre det enkelt for dagens og fremtidens generasjoner å samles rundt sunn og god mat. Dette preger vår tenking knyttet til samfunnsansvar, prosjekter vi bidrar i og hvem vi samarbeider med. Ansvarlighet preger også vår tilnærming til verdiskaping for samfunnet, forbrukerne, kundene, våre ansatte og eiere. Både gjennom å bidra til å etablere gode matvaner, legge myndighetene sine kostholdsanbefalinger til grunn for produktutviklingen, ivareta leverandører, redusere svinn, matavfall og utslipp fra produksjon og sikre et godt, og inkluderende arbeidsmiljø.

Barn holder eple

SunnereBarn og Mills AS i samarbeid

Mills inngikk i 2018 et samarbeid med SunnereBarn. Dette samarbeidet viser Intensjonsavtalen i praksis, som er avtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene.

Les om samarbeidet med Sunnere barn

Slik kutter du og familien matsvinnet

Mengden mat vi kaster hvert år er en betydelig klimautfordring. Med noen enkle grep kan samtidig du og familien dramatisk redusere matsvinnet hjemme på kjøkkenet. Det er godt for både lommeboken og miljøet. Kvalitetssjef Mona hos Mills forklarer hvordan her.

Les mer om hvordan du kutter ut unødvendig matkasting:

Mills har halvert matsvinnet

De siste 10 årene har Mills jobbet målrettet med å redusere matsvinnet sitt. Fra 2015 til og med 2018, halverte de matsvinnet i sin egen verdikjede. Det er 12 år før målet som er satt i «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

Det ble vi nominert til DLFs Samfunnsansvarspris for i 2019.

Les mer om reduksjonen av matsvinnet her
Forskere

Sunne produkter gjennom forskningsbasert innovasjon

Mills AS har helt siden tidlig 1990-tallet hatt samarbeid med norske forskningsinstitusjoner for å få økt kunnskap om hvordan maten påvirker helsen vår og for å utvikle sunne produkter.

Les mer forskningssamarbeid hos Mills:
Plukking av peanøtter

Mills er medlem i Etisk Handel Norge 

Mills AS har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2014. På disse årene har vi profesjonalisert arbeidet med å følge opp våre rundt 300 leverandører av råvarer og emballasje.

Etikk og miljø i leverandørkjeden er et prioritert område i vår bærekraftstrategi og et kjent tema på interne møter, opplæringsdager og i dialogen med leverandørene. Våre ambisiøse målsetninger for området går frem til 2025 og detaljerte aktivitetsplaner følges opp av toppledelse og eiere to ganger i året.

Her kan du se mer av arbeidet Etisk handel Norge gjør. 

Vi jobber systematisk med risikobildet i vår leverandørkjede og gjør risikovurderinger av alle våre råvarer og emballasje, sett opp mot vår code of conduct. Disse retningslinjene er vedlegg til alle kontrakter og viser våre tydelige forventninger til leverandørene på områdene arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, etikk og miljø. Dokumentet er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og er identisk med Etisk handel Norge sine retningslinjer.

Partnerskap for å nå målene (SDG 17) er et fundament i vår strategi og viktig i arbeidet med å redusere risiko. Konkrete eksempler er etableringen av en zero deforestation policy, i tett dialog med en av vårer dagligvarekunder, og utviklingen av det interne verktøyet «Råvare4kanten», for en bred vurdering av bærekraftaspekter for nye og eksisterende råvarer. Råvare4kanten er resultat av et internt samarbeid mellom avdelingene innkjøp, produktutvikling og kvalitet for å oppnå en mer bærekraftig verdikjede.

Her kan du se vår innkjøpspolicy