Hvorfor hjelper det å spise Vita hjertego’?

Produktene fra Vita hjertego’ inneholder en sammensetning av planteoljer som har vist seg å ha en gunstig effekt på kolesterolet. På flere av produktene har vi i tillegg byttet ut det mettede fettet man vanligvis finner i disse produktene med umettet fett. Det gjelder for eksempel i margarin og leverpostei.

Ved å bytte ut mettet fett med umettet fett bidrar du til å forebygge høyt kolesterol. Det er fordi umettet fett reduserer det som kalles LDL-kolesterolet, også kjent som det farlige kolesterolet.

Utviklet i samarbeid med forskningsmiljøer

Vita hjertego’ ble utviklet for over 20 år siden og var basert på et ønske om å utvikle en plantemargarin som kunne hjelpe forbrukerne å enten redusere kolesterolet, eller unngå å at det blir for høyt. I samarbeid med blant annet Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Lipidklinikken ved Rikshospitalet og Høyskolen i Akershus ble det gjennomført flere kostholdsforsøk. Der kom vi frem til en sammensetning av fett i margarinen som hadde den effekten på kolesterolet vi ønsket. Vi utviklet så en matematisk ligning som estimerer effekten av ulike fettsyrer på kolesterolnivået. For at et produkt skal kunne være en del av Vita hjertego’ – serien må det tilfredsstille denne ligningen. Vi har altså strenge krav til hva som kan bli et Vita hjertego’ produkt.

Hvorfor er det så viktig å ha kontroll på kolesterolet?

La oss ta det fra begynnelsen. Kolesterol er et fettstoff som både produseres av kroppen og som finnes i matvarer fra dyreriket. Som for eksempel kjøtt og ost. En av kolesterolets oppgaver er å frakte andre typer fettstoffer rundt i kroppen.

Vi kan dele kolesterol inn i:

  • det dårlige kolesterolet: LDL
  • det gode kolesterolet: HDL

Det dårlige kolesterolet (LDL) kan feste seg i blodårene. Det gjør at blodårene blir trangere og kan i verste fall tettes igjen. Jo mer LDL-kolesterol man har i blodet, jo større er risikoen for for hjerte- og karsykdom.

Det gode kolesterolet (HDL) tar med seg kolesterol fra cellene og til leveren hvor det brytes ned. Med andre ord; det er ønskelig å ha lite LDL-kolesterol og mye HDL-kolesterol.

Hva slags fett vi spiser påvirker kolesterolet

Kroppen vår produserer kolesterol når vi spiser fett. Når vi spiser mye mettet fett vil kroppen lage LDL-kolesterol. Når vi spiser umettet fett reduseres LDL-kolesterolet. Umettet fett kan igjen deles inn i enumettet og flerumettet. Av disse to er det flerumettet fett som har den største effekten.

Fysisk aktivitet øker det gode kolesterolet, HDL, mens overvekt og røyking reduserer HDL.

Anbefalte verdier for kolesterol:

  • Totalkolesterol: 5 mmol/l eller mindre
  • LDL-kolesterol: 3 mmol/l eller mindre
  • HDL kolesterol: 1 mmol/ eller mer for menn og 1,3 mmol/l for kvinner

Forhøyet kolesterol er relativt vanlig. Bare i Norge brukte over 560 000 mennesker kolesterolreduserende medisiner i 2017 (Kilde: Reseptregisteret)