Om Vita hjertego'

Vita hjertego' er en serie produkter med et høyt innhold av sunne planteoljer. Felles for alle produktene er at vi har erstattet mye av det mettede fettet som kroppen vår trenger mindre av med umettet fett. Å erstatte mettet fett med umettet fett, sammen med et variert kosthold og en sunn livsstil, bidrar til å opprettholde normale kolesterolverdier

Hvorfor er det viktig å ha kontroll på kolesterolet?

Kolesterol er et fettstoff som både produseres av kroppen selv og som finnes i matvarer fra dyreriket, som kjøtt og ost. En av kolesterolets oppgaver er å frakte andre typer fettstoffer rundt i kroppen.

Vi kan dele kolesterol inn i: 
– det dårlige kolesterolet: LDL
– det gode kolesterolet: HDL

Det dårlige kolesterolet, LDL, kan avleires i åreveggene og føre til at blodårene blir trangere og kan i verste fall tettes igjen. Jo høyere konsentrasjon av LDL, jo høyere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Det gode kolesterolet, HDL, frakter kolesterol fra cellene og til leveren hvor det brytes ned. Med andre ord; det er ønskelig å ha lite LDL-kolesterol og mye HDL-kolesterol.

Hva slags fett vi spiser påvirker kolesterolet

Kroppen vår produserer kolesterol når vi spiser fett, og ved inntak av matvarer med mye mettet fett vil kroppen lage LDL-kolesterol. Inntak av umettet fett reduserer LDL-kolesterolet. Av enumettet og flerumettet er det flerumettet fett som har den mest gunstige effekten.

Fysisk aktivitet øker det gode kolesterolet, HDL, mens overvekt og røyking reduserer HDL.

Anbefalte verdier for kolesterol: 
Totalkolesterol: 5 mmol/l eller mindre
LDL-kolesterol: 3 mmol/l eller mindre
HDL kolesterol: 1 mmol/ eller mer for menn og 1,3 mmol/l for kvinner

Forhøyet kolesterol er relativt vanlig og bare i Norge brukte over 560 000 mennesker kolesterolreduserende medisiner i 2017 (Kilde: Reseptregisteret)

Hvorfor hjelper det å spise Vita hjertego’?

Ved å bytte ut mettet fett med umettet fett bidrar du til å forebygge høyt kolesterol, fordi umettet fett reduserer LDL-kolesterolet.

Produktene fra Vita hjertego inneholder en sammensetning av oljer som gir en kolesterolreduserende effekt. På flere av produktene har vi i tillegg byttet ut det mettede fettet med umettet fett – for eksempel i margarin og leverpostei.

Utviklet i samarbeid med forskningsmiljøer

Vita hjertego’ ble utviklet for over 20 år siden og var basert på et ønske om å utvikle en margarin som hadde en gunstig effekt på kolesterolet. I samarbeid med blant annet Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Lipidklinikken ved Rikshospitalet og Høyskolen i Akershus ble det gjennomført flere kostforsøk. Der kom vi frem til en sammensetning av fett i margarinen som hadde en gunstig effekt på kolesterolet. Vi utviklet så en matematisk ligning som estimerer effekten av ulike fettsyrer på kolesterolnivået. For at et produkt skal kunne være en del av Vita hjertego’ – serien må det tilfredsstille denne ligningen. Vi har altså strenge krav til hva som kan bli et Vita hjertego’ produkt.

Produkter fra Vita hjertego'