Etter at pakningen er åpnet, er produktet å betrakte som ferskvare og må behandles deretter. Holdbarheten er da på ca. 1 uke i kjøleskap.