Etter at pakningen er åpnet, er produktet å betrakte som ferskvare. Holdbarheten er da på ca. 1 uke i kjøleskap.