Når fett herdes dannes umettet fett om til mettet fett. Det betyr at de gjøres om fra mykt til fast fett. Fullherdet fett betyr at alt det umettete plantefettet blir gjort om til mettet fett. For å kunne lage fast margarin, som den du får kjøpt i folie, trenger vi noe fullherdet fett.

Delvis herdet betyr at bare noe av fettet blir gjort om til mettet. Problemet med delvis herding, er at det i denne prosessen også dannes transfett, en type fett som er mye mer helseskadelig enn mettet fett. Mills benytter ikke delvis herdet fett i våre produkter.