Kaviartube sorteres som metallemballasje. Pass på at du tømmer tuben helt før du kaster den.