Rognen i Mills Kaviar kommer fra skrei som fiskes langs den nordnorske kysten. Mills har mange leverandører, og felles for dem alle er at de forholder seg til strenge kvalitetskrav satt av Mills.