Soyaoljaolje anses for å være trygg for soyaallergikere, fordi soyaproteinene (som forårsaker allergireaksjonen) er fjernet fra oljen gjennom produksjonsprosessen. Soyalecitin kan inneholde spor av soyaprotein. Det handler i tilfelle om svært små mengder, og siden soyalecitin brukes i små mengder i den ferdige matvaren, er det ikke vanlig å fraråde matvarer med soyalecitin for soyaallergikere.