Viktig arena for erfaringsdeling

FNs Global Compact ble grunnlagt av Kofi Annan i 1999 og har idag mer enn 13 000 deltakere, inkludert over 10 000 bedrifter fra over 160 land. Tilslutning til Global Compact betyr at bedriften skal gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med Global Compact sine ti prinsipper. Disse prinsippene handler om menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon. I Mills har vi i flere år benyttet disse prinsippene som rammeverk for kravene vi stiller våre kontraktsfestede leverandører gjennom vår Code of conduct. Det er ingen land, organisasjoner, firmaer eller personer som kan løse verdens bærekraftstfordringer alene, derfor er det viktig at Mills er med og forplikter oss til å rapportere på vår fremgang innen disse områdene.

Global Compact Norge har nylig etablert et eget norsk nettverk for sine 134 norske medlemmer. Det ansettes nå en daglig leder for nettverket og et styre med representanter fra ulike bransjer er satt.

— Vi i Mills gleder oss til å ta en aktiv rolle i det norske Global Compact nettverket. Vi tror at dette blir en viktig arena for erfaringsdeling og samarbeid for å nå FNs bærekraftmål innen 2030, sier bærekraftsjef i Mills, Emilie Olderskog.