Ønsker tettere samarbeid

Knut Heje i Mills er glad for at myndighetene har satt tydelige mål for bransjen og snakker om viktigheten av å redusere matsvinn. Nå mener han det er viktig at matbransjen samarbeider enda tettere for å komme i mål.

– Som matvareprodusent ønsker vi et enda tettere samarbeid for å løse utfordringene med høyt matsvinn på tvers i hele bransjen. Skal vi nå de store globale målene på bærekraft kan vi ikke bare jobbe i tradisjonelle rutiner og mønstre, men må utfordre oss selv i å finne nye måter å samarbeide og dele kunnskap på, sier Heje.

 

Forbrukerne kaster mest

Selv om matprodusentene har stort matsvinn, er det hjemme hos forbrukerne det kastes mest spiselig mat. En tredjedel av all mat som produseres i verden blir aldri spist, og i Norge kaster hver og en av oss 42,6 kilo mat som burde vært spist hvert år, og hver åttende handlepose med mat går rett i søpla. Gjennom samarbeidet med Matvett har Mills og andre aktører også forpliktet seg til å gjøre det enklere for husholdningene å kutte sitt matsvinn.

– Vi føler et ansvar for våre produkter også når de kommer hjem på kjøkkenet, og ønsker å tilrettelegge for å redusere dette matsvinnet også. Derfor jobber vi hele tiden med kvalitetsforbedringer og holdbarhet på produktene våre, vi har innført supplerende holdbarhetsmerking, og vi justerer størrelse og emballasje etter forbrukerbehov, avslutter Heje.