Årlig internship-program

Hver sommer inviterer Mills to studenter til å delta i vårt årlige internship-program. I år var Marianne Braastad fra BI i Nydalen den ene som fikk muligheten. Hun leverte for kort tid siden sin masteroppgave innen strategisk markedsføringsledelse. Oskar Førde, som har to år igjen av siviløkonomutdanningen sin og som starter straks på fjerdeåret ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, var den andre som fikk smake på reelle Plantego-utfordringer i marketingavdelingen. Resultatet var så bra, at Marianne som er ferdig med sine studier, ble tilbud og takket ja til fast stilling i Mills.

– Caset var hvordan Mills kan utvikle Plantego-porteføljen videre. Vi har angrepet dette både fra et kategori-, produkt- og kommunikasjonsperspektiv. I en tid med økende bevissthet rundt miljø og bærekraft, har selskapets nyeste merkevare en unik posisjon gitt at det er plantebasert. Det er også et unikt utgangspunkt for å bedrive innovasjon, sier Marianne. Sammen med Oskar presenterte hun fredag 16. august anbefalingene de to har jobbet seg frem til for en samlet marketing-avdeling, og de fikk strålende tilbakemeldinger på arbeidet.

Veldig lærerikt

– Med all respekt; dette har vært noe ganske annet enn gruppeoppgaver på skolen, sier Marianne. Det har vært veldig lærerikt for en som akkurat er ferdig med studiene å få ta del i all metodikk, analyser og prosesser Mills benytter i nær interaksjon med de dyktige og erfarne ansatte i marketingavdelingen. De har vært utrolig rause og inkludert oss som vi var kolleger fra første stund, og delt av sin kunnskap og innsikt. Så får vi tro våre anbefalinger vinner gehør i avdelingen, og at det vi presenterer kan vurderes i den videre prosessen, sier hun.

Oskar Førde er på plass i Bergen allerede etter presentasjonen av Plantego-caset fredag. – Jeg ønsket erfaring innen brand management, og dette internship’et har vært veldig lærerikt. Marianne og jeg har jobbet metodisk for å se på en brand extention av Plantego. De første to ukene var det mye kreativt arbeid som jeg ikke var vant til fra før, det var veldig givende. For å hente innsikt har vi gjort alt fra å lese blogger, sett på nettet til å ha snakket med venner og bekjente i utlandet om hva som trender der. Vi kom opp med en rekke ideer, og utviklet nye konsepter. Noen ble forkastet, mens de vi har hatt tro på er testet på målgruppen via et markedsbyrå. Resultatene kom for få dager siden, og fredag foreslo vi det konseptet vi mener Plantego bør gå videre med, sier Oskar.

Han mener internship’et også kan ha stor verdi for Mills. – Man kan holde mot oss at vi er unge og uten erfaring. Men vi ser ting med andre øyne, vi representerer utenforskapet i marketingavdelingen, og har bydd på innovative tanker samtidig som vi har et ferskt og nært forhold til teorien. Forhåpentligvis har vi også presentert ny innsikt samtidig som vi jo representerer målgruppen, sier Oskar som legger til at han tror han kommer til å bli en enda bedre student etter fire intense men givende sommeruker hos Mills. – Jeg har fått en mer praktisk og realistisk tilnærming til oppgaveløsning. Det kommer jeg til å ta med meg videre i studiene, sier han.

Stor utbytte

Det er Produktsjefene Tone Staum og Jan Vibe Gregersen som har vært ansvarlige for internshipet. – Vi utlyste stillingene så sent som i mai i år, men fikk like fullt veldig god respons fra mange godt kvalifiserte studenter som ønsket å bidra hos oss i sommer. I tillegg til at vi forventer konkrete resultater fra de vi inviterer inn, er dette samtidig en fin måte for Mills å posisjonere seg på overfor potensielt fremtidige kolleger som nå utdanner seg ved to helt sentrale utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Tone som selv faktisk fikk fast jobb etter først å ha vært gjennom internship’et i Mills.

Jan Vibe Gregersen, som sammen med Tone hatt ansvaret for programmet og er full av lovord om innsatsen fra Marianne og Oskar. – Fra å verken kjenne virksomheten, markedet eller produktene våre til å sist fredag presentere meget gode analyser og innovative forslag etter bare fire uker her hos oss er intet mindre enn imponerende. Vi håper og tror de har hatt like godt utbytte av disse ukene som vi har, og hvis dette legger listen for studentenes innsats fremover er det bare å glede seg til neste års internship, avslutter Jan.