Vit din verdi – sjekk kolesterolet

Hvorfor det er viktig å vite sine kolesterolverdier og hvor enkelt er det å gjøre noe med det dersom de er for høye?

60 % av alle nordmenn i voksen alder har et kolesterol over anbefalt nivå, og høyt kolesterolnivå er en av de viktigste risikofaktorene for hjertesykdom (Tromsøundersøkelsen 2015-16). Undersøkelser viser at det også er veldig mange som i dag ikke vet sine kolesterolverdier. Høyt kolesterol er ikke noe vi kan kjenne på kroppen, men er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer, sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt.

Sammen med LHL ønsker Mills å inspirere voksne nordmenn til å måle sine kolesterolverdier. Nå skal vi samle inn kolesterolverdier for å få enda mer kunnskap om kolesterolnivået i utvalgte deler av befolkningen.

LHL og Mills skal samle inn 2000 kolesterolmålinger hos utvalgte deler av befolkningen for å skape en bevissthet rundt verdien av å vite sin verdi. For har vi ikke kunnskapen, har vi heller ikke noen motivasjon eller grunnlag for å gjøre de kost- og livsstilsendringer som kanskje skal til.

Hvorfor gjør Mills dette?
Som ansvarlig matvareprodusent ønsker Mills AS å inspirere til å måle sine kolesterolverdier for å ha et bevisst forhold til kost- og livsstilsendringer, og hvor enkelt det kan være å bedre sitt kolesterolnivå med endringer i livsstil.

Mills har i sin bærekraftsstrategi satt FNs bærekraftsmål nr. 3 – bedre helse, høyt på agendaen. Som en stor matvareprodusent ønsker vi å synliggjøre vårt fokus på folkehelse. Mills har med sine produkter muligheten til å direkte påvirke folkehelsen, og har derfor jobbet i flere tiår etter helsemyndighetenes kostholdsanbefalinger, og vår merkevare Vita hjertego’ har en beviselig gunstig effekt på kolesterolet. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap om sammenhengen mellom fett og kolesterol, og fett og helse.

Hvorfor fokus på kolesterol?

Vi har signert en intensjonsavtale med myndighetene for å bidra til sunnere produkter og bedre folkehelse. Sistnevnte gjør vi ved å dele vår kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og kolesterol. Men for å vite om det er behov for kostendringer må vi først vite vår verdi. Derfor vil vi tilby kolesterolmålinger til ansatte i utvalgte bedrifter.

Norge har forpliktet seg til å redusere forekomsten av for tidlig død av blant annet hjerte- og karsykdommer med 25% innen 2025. Hele 80 % av disse tilfellene kan forebygges ved endring i kosthold, mer fysisk aktivitet og tobakkstopp. Derfor vil Mills sette kolesterolet på agendaen igjen, og hjelpe med å ta det første skrittet mot en bedre norsk folkehelse.

Hvem bør måle kolesterolet sitt?

Måling av lipidprofil (totalkolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol og triglyserider) bør vurderes fra 40-års alder, men også hos yngre personer ut fra klinisk vurdering av legen. Målingene trenger ikke å gjentas før etter cirka 5 år, men tidligere ved økt risiko.

Hva kan du gjøre hvis kolesterolet er for høyt?

For å redusere kolesterolnivået er det små grep i hverdagen som skal til, som å endre kosthold eller få inn litt flere treningstimer i uka, men det viktigste er å gjøre folk oppmerksomme på kolesterolnivået sitt, og det får du kun gjennom en enkel sjekk.

Fysisk aktivitet

Voksne bør være fysisk aktive minst 30 minutter om dagen. Med jevnlig fysisk aktivitet vil det gode kolesterolet (HDL) øke, blodtrykket synke og vekten kan bli stabilisert. Hverdagsaktivitet kan utgjøre små forskjeller. For eksempel kan du ta sykle eller gå fremfor å kjøre bil, eller ta trappa istedenfor heisen.

Stump røyken
Røyking øker det dårlige LDL-kolesterolet og reduserer det gode HDL-kolesterolet, så hvis du røyker er røykestopp faktisk noe av det beste du kan gjøre for helsen din.

Kjenn dine verdier
Kunnskap er viktig, og jo mer du vet om dine verdier jo mer sannsynlig er det at du gjør livsstilsendringer.  Derfor er det anbefalt at du vet verdiene på disse fire livsstilsfaktorene:

  • Kolesterolnivå
  • Blodtrykk
  • Blodsukker
  • BMI

Kjenn din familiehistorie
Risikoen for hjerte- og karsykdommer kan være dobbelt så høy hvis du har foreldre eller søsken som er rammet i tidlig alder. Har du noen i nær familie som er rammet, er det desto viktigere å følge de hjertesunne rådene.

Spis hjertevennlig
Å spise variert er gunstig for alle. Følger du myndighetenes kostråd kan du være trygg på at dette er råd som er godt dokumentert. Å bytte ut mettet fett med umettet fett sammen med et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil, bidrar til å opprettholde normale kolesterolverdier.

Her finner du flere tips om hvordan du kan bedre kolesterolnivået ditt: