Langsiktighet

Mills er en norsk familiebedrift med langsiktighet som en viktig verdi. Derfor er det helt naturlig at vi tar vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader, sier direktør for bærekraft og samfunnskontakt, Emilie Olderskog.

Kartlagt klimaavtrykket

Hun forteller at Mills har kartlagt klimaavtrykket i hele verdikjeden. Deretter er det satt en ambisiøs klimaambisjon i tråd med det internasjonalt anerkjente «Science Based Targets»- initiativet.

–Allerede i 2021 blir hele vår produksjon klimanøytral, som første norske matprodusent. I tillegg skal vi stille krav til våre leverandører om at de også setter seg vitenskapsbaserte klimareduksjonsmål. Dette vil få store ringvirkninger og er viktig i arbeidet for å oppnå også klimanøytrale produkter i god tid innen 2050, sier Olderskog.

Netto null utslipp

Mills’ fabrikker og kontorer vil få det som kalles «netto null utslipp».

Med kunnskapen fra klimaregnskapet, kunne vi enkelt se hvor vi måtte prioritere innsatsen for lavere klimautslipp. I 2021 har vi derfor tatt to viktige grep, som til sammen fjerner over 90 prosent av driftsutslippene allerede i år:

  1. Mills har jobbet målrettet med å fase ut oljefyring ved alle fabrikker og lager. Mills elektrifiserte høsten 2021 fabrikken i Fredrikstad, som er selskapets største fabrikk. Med det fjernet vi omlag 50 prosent av de årlige såkalte «Scope 1 og 2- utslipp».
  2. Vi har forpliktet oss til kun å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti fra 2021 og fremover. Her kan du se sertifikatet som garanterer at all strøm som er levert til oss er dekket med 100 prosent fornybar energi. Basert på 2020-tall tar dette bort 42 prosent av våre CO2-utslipp tilknyttet produksjonen.

Arbeidet med å nå 100 prosent reduksjon vil fortsette for fullt de neste årene. Parallelt klimakompenserer vi for gjenværende utslipp, ved å støtte planting av mangrovetrær gjennom Thor Heyerdahl Foundation. Et effektivt klimaprosjekt som i tillegg sikrer biologisk mangfold.

Sertifikatet som viser at vi kompenserer for 4,5 ganger mer enn vårt restutslipp finner du her.

Klimareduksjoner bakover i verdikjeden

Vi er bevisste at vi har en klimapåvirkning utover egen produksjon og vårt største avtrykk kommer fra råvarer og emballasje vi kjøper inn. Dette er områder hvor vi kan oppnå betydelige klimareduksjoner, ved hjelp av bærekraftig innovasjon og nært samarbeid med leverandørene.

Derfor jobber vi for at leverandører som utgjør minimum 70 prosent av klimautslipp i vår leverandørkjede har satt seg klimareduksjonsmål i tråd med SBT senest 2025. Totalt skal våre Scope 3-utslipp reduseres med minimum 40 prosent innen 2030. Våre produkter skal være klimanøytrale senest 2050.

Våre innkjøpere kan nå se klimaavtrykket i sin egen portefølje og dermed jobbe strategisk for årlige reduksjoner. Vi ser frem til godt samarbeid med både leverandører og kunder i en bransje som kan bidra med store klimareduksjoner

Les vår bærekraftrapport for 2021 her.