1. Fett er kroppens største energikilde

Fett er det næringsstoffet som gir mest energi. 1 gram fett tilsvarer 9 kcal. Det er dobbelt så mye som hva for eksempel 1 g karbohydrat tilfører kroppen av energi. Med fett i kostholdet er det derfor enkelt å få i seg mange kalorier, noe som gjør at du kan få i deg for mange kalorier. Dersom inntaket av fett bidrar til at kaloriinntaket blir større enn energiforbruket, er vektøkning et faktum. Fett er en viktig energikilde, men du skal altså ha et inntak som samsvarer med energibehovet ditt.

2. Fett er en tilrettelegger

Kroppen din er et eksempel på ekstremt godt lagspill, og på dette laget spiller fett en meget sentral rolle. Fett er en tilrettelegger for at kroppen din kan nyttiggjøre seg de fettløselige vitaminene A, D, E og K, fordi de fettløselige vitaminene blir absorbert sammen med fettet. Disse vitaminene påvirker blant annet synet ditt, har en betydning for din skjelettstyrke, deltar aktivt for å ivareta et godt immunforsvar og er viktig for vekst.

3. Fett bygger kroppens celler

Mange av fettsyrene inngår som byggeklosser i kroppens cellevegger. Fettsyrer utgjør altså enviktig del av cellenes konstruksjon. Når fettsyrene er plassert i celleveggen bidrar de med transport av næring, både inn og ut av cellene, og sikrer kommunikasjon mellom de ulike cellene. I tillegg til å fungere som byggeklosser, har fett flere andre byggetekniske funksjoner i kroppen. Fett isolerer indre organer mot støt og slag, og fettet som ligger lagret i underhuden isolerer kroppen slik at du kan holde en jevn kroppstemperatur.

Fettsyrer er også bestanddeler i hormoner, og har stor betydning for regulering av hormonproduksjonen. Hormoner er kjemiske substanser som setter i gang ulike prosesser i kroppen.

Vi trenger altså fett av flere grunner, i tillegg til at næringsstoffet gir oss energi. Uten tilstrekkelig fett i kostholdet vil vi blant annet få problemer med syn, få et svekket skjelett og kroppens signalsystem vil holde et tregere tempo. Og så må vi ikke glemme at maten vi spiser hadde blitt veldig kjedelig uten fett – fettet bidrar med både smak og fylde.