Høyt kolesterol er ikke noe man kan se eller kjenne på kroppen, men er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt.

– Å vite sine kolesterolverdier er av stor betydning for forebygging og livsstilstiltak der det er nødvendig. Tidlig innsats har verdi,. påpeker Byfuglien.

Helse- og ernæringssjef i Mills, Marte Gjeitung Byfuglien

 

Nesten halvparten av de målte i alderen 30-39 år hadde høyere kolesterolverdier enn anbefalt

– Av denne gruppen hadde igjen hele 66 prosent høyere verdier enn anbefalt av det dårlige kolesterolet, også kjent som LDL forteller helse- og ernæringssjefen.

Kvinner har også for høyt kolesterol

Undersøkelsen viste også interessant funn for kvinner. Kvinner hadde litt lavere kolesterolverdier sammenlignet med menn, men vi så en stor økning i andelen kvinner med forhøyet totalkolesterol i gruppen 50-59 år sammenlignet med 40-49 år. Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen har en beskyttende effekt, men denne bortfaller når kvinner kommer i overgangsalderen.

God effekt av tidlige tiltak

Gjennomsnittlig verdi i denne undersøkelsen for totalkolesterol var 5,4 mmol/l. Dette er over anbefalt verdi på 5 mmol/l. Disse resultatene er i tråd med andre undersøkelser (1). Det positive er at selv om undersøkelsen viste at gjennomsnittlig totalkolesterol er over anbefalt nivå, er det ikke veldig høyt, men på et nivå der mange vil ha mye å hente med endringer i livsstil. Endringer i kosthold, mer mosjon og kutt av tobakk vil kunne redusere kolesterolet for mange.

Vit din verdi

Gjennom årenes løp vil kolesterolet naturlig øke, noe som gjør at folk begynner å tenke på kolesterol når de har passert 50 år eller senere. Tall fra denne undersøkelse viste at forhøyet kolesterol også var vanlig blant folk under 50 år.

Det er viktig å vite sine kolesterolverdier tidlig for å kunne gjøre eventuelle endringer for å unngå negative helsekonsekvenser. Jo lavere LDL-kolesterol over tid, jo mindre risiko for hjerte- og karsykdom.

Undersøkelsen bekrefter at mange nordmenn har for høyt kolesterol, unge som eldre, kvinner som menn. Siden høyt kolesterol ikke kjennes på kroppen bør du sjekke din verdi dersom du ikke vet den.

Kilder:

1) Tromsøundersøkelsen

Vit din verdi tidlig

Å vite sine kolesterolverdier er av stor betydning for forebygging og livsstilstiltak der det er nødvendig. Tidlig innsats kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom senere i livet.