Sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), startet Mills prosjektet Vit din verdi i 2019. 

Bakgrunnen var at 60 % av alle nordmenn i voksen alder har kolesterolverdier over anbefalt nivå, og høye kolesterolverdier er en av de viktigste risikofaktorene for hjertesykdom (Tromsøundersøkelsen 2015-16). 

– Mange tenker nok at høyt kolesterol først og fremst er noe som gjelder for godt voksne mennesker. Vi ble selv overrasket da vi i samarbeid med LHL målte kolesterolet til 2000 ellers friske mennesker i alderen 20-65 år, forteller Helse- og ernæringssjef Marte G. Byfuglien. 

49%
i aldersgruppen 30-39 år hadde for høyt kolesterol

– Der så vi blant annet at 49 % i aldersgruppen 30-39 år hadde for høyt kolesterol. Så dette begynner tidligere enn mange tror, og kolesterolnivået er ikke noe du kan se eller kjenne på kroppen. 

Seks av ti, skrevet med røde og blå bær
Seks av ti kjenner ikke kolesterolverdiene sine.

Undersøkelsen viste også at 6 av 10 nordmenn ikke kjenner til kolesterolverdiene sine, og bekreftet at 60 % har for høyere kolesterolverdier enn det som er anbefalt. Funnene ble publisert i Norsk tidsskrift for ernæring i 2020, og artikkelen kan leses her

Hva er kolesterol? 

Kolesterol er et begrep som føles velkjent, men som du kanskje ikke har helt kontroll på hva er. Så la oss forklare: Kolesterol er et fettstoff som finnes naturlig i kroppen, og som har flere viktige funksjoner. Men blir det for mye kan det føre til hjerte- og karsykdommer. 

Det finnes to typer av fettstoffet, og vi skiller mellom godt kolesterol (HDL) og dårlig kolesterol (LDL). Sistnevnte kan føre til avleiringer i blodårene. Det kan bety tettere blodårer, også kjent som åreforkalkning. HDL, derimot, frakter fettstoffer tilbake til leveren der de går videre ut av kroppen som galle. 

Hva du spiser påvirker det dårlige kolesterolet. Både mengde av det dårlige kolesterolet og hvor lenge man har for høye verdier spiller en rolle for hjertehelsen. Det er derfor gunstig å holde det dårlige kolesterolet så lavt som mulig, så lenge som mulig. Kort forklart: Hvis du oppdager høye verdier i tidlig alder har du større sjanse til å ta vare på hjertet ditt. 

Hva skal til for å bedre kolesterolet? 

Faktisk bare noen få grep! 

  1. Bytt ut mettet fett med umettet fett – se gode tips fra Vita hjertego’ her
  2. Beveg deg mer 
  3. Og ikke røyke  
utropstegn laget i frukt og grønnsaker

Hvorfor gjør Mills dette? 

– Mills har stort fokus på folkehelse og ønsker å tilby forbrukerne gode alternativ, forteller Byfuglien. Mills har mange produkter som har et høyt innhold av umettet fett, særlig Vita hjertego’ produktene som har en beviselig gunstig effekt på kolesterolet. 

Som ansvarlig matvareprodusent ønsker Mills AS å inspirere flere til å måle sine kolesterolverdier, fordi vi vet at 6 av 10 nordmenn ikke vet sine kolesterolverdier og fordi kosthold kan være løsningen til å redusere kolesterolet.  Vi ønsker å bidra med vår kunnskap om sammenhengen mellom fett, kolesterol, mat og helse. 

Fisk, planteoljer, grove kornprodukter, frukt og grønt er gode eksempler på hjertevennlig kosthold

Hvorfor fokus på kolesterol? 

Mills har signert en intensjonsavtale med myndighetene for å bidra til sunnere produkter og bedre folkehelse. Sistnevnte gjør vi ved å dele vår kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og kolesterol. Men for å vite om det er behov for kostendringer må vi først vite vår verdi. 

Norge har forpliktet seg til å redusere forekomsten av for tidlig død av blant annet hjerte- og karsykdommer med 25 % innen 2025. Hele 80 % av disse tilfellene kan forebygges ved endring i kosthold, mer fysisk aktivitet og tobakkstopp. Derfor setter Mills kolesterol på agendaen, og ønsker å hjelpe med å ta det første skrittet mot en bedre norsk folkehelse. 

Hvem bør måle kolesterolet sitt? 

Måling av lipidprofil (totalkolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol og triglyserider) bør vurderes fra 40-års alder, men siden vi i vår undersøkelse oppdaget at også folk under 40 år har for høye verdier, bør man sjekke kolesterolet allerede fra man er 30 år.  

Hva kan du gjøre hvis kolesterolet er for høyt? 

For å redusere kolesterolnivået er det små grep i hverdagen som skal til, som å endre kosthold eller bevege seg mer, men det viktigste er å være oppmerksom på kolesterolnivået sitt, og det får du vite gjennom en enkel blodprøve. 

Fysisk aktivitet 

Voksne bør være fysisk aktive minst 30 minutter om dagen. Med jevnlig fysisk aktivitet vil det gode kolesterolet (HDL) øke, blodtrykket synke og vekten kan bli stabilisert. Hverdagsaktivitet kan utgjøre små forskjeller. For eksempel kan du sykle eller gå fremfor å kjøre bil, eller ta trappa istedenfor heisen. 

Stump røyken 

Røyking øker det dårlige LDL-kolesterolet og reduserer det gode HDL-kolesterolet, så hvis du røyker er røykestopp faktisk noe av det beste du kan gjøre for helsen din. 

Kjenn dine verdier 

Kunnskap er viktig, og jo mer du vet om dine verdier jo mer sannsynlig er det at du gjør livsstilsendringer.  Derfor er det anbefalt at du vet verdiene på disse fire livsstilsfaktorene: 

  • Kolesterolnivå 
  • Blodtrykk 
  • Blodsukker 
  • BMI 

Kjenn din familiehistorie 

Risikoen for hjerte- og karsykdommer kan være dobbelt så høy hvis du har foreldre eller søsken som er rammet i tidlig alder. Har du noen i nær familie som er rammet, er det desto viktigere å følge de hjertevennlige rådene. 

Spis hjertevennlig 

Å spise variert er gunstig for alle. Følger du myndighetenes kostråd kan du være trygg på at dette er råd som er godt dokumentert. Å bytte ut mettet fett med umettet fett sammen med et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil, bidrar til å opprettholde normale kolesterolverdier. 

rødt hjerte laget av røde bær

Seks av ti har for høyt kolesterol

Nesten halvparten i alderen 30-39 år har høyere kolesterolverdier enn det helsemyndighetene anbefaler, viser undersøkelse.

Hvordan påvirker kosthold, trening og vektreduksjon kolesterolet

Det er mange og sterke meninger om hvilke næringsstoffer og livsstilsendringer som påvirker kolesterolet vårt. Leder for helse og ernæring i Mills, Marte Byfuglien har skrevet en artikkel om dette.

Også unge har for høyt kolesterol

En ny undersøkelse gjennomført av Mills i samarbeid med LHL, viser at gjennomsnittet i den norske befolkningen har for høye kolesterolverdier. – Allerede i tyveårene har mange forhøyet kolesterol forteller Helse- og ernæringssjef i Mills, Marte Gjeitung Byfuglien.