Agra Academy

Mills eies av det skandinaviske selskapet Agra, og har søsterselskap i både Sverige og Danmark. Et av Agras strategiske hovedområder er «Ledelse og kompetanseutvikling for lønnsom og bærekraftig vekst». Vi har tro på at det er mennesker som skaper resultater og jobber kontinuerlig med å utvikle både våre medarbeidere og organisasjonen. For å nå våre ambisiøse mål så trenger vi de rette menneskene, med kompetanse som gir oss konkurransefortrinn. I tillegg er vi avhengige av at de som jobber for oss trives og har det bra på jobb. De må oppleve arbeidsglede gjennom høy grad av mestring, autonomi og mening

Derfor har vi etablert vårt eget Agra Academy – en felles skandinavisk skole med aktuelle kurs innenfor blant annet:

  • Ledelse
  • Prosjektledelse
  • Merkevarebygging
  • Finans
  • Salg

Kursenes formål er å utvikle våre ansatte og gi mestring gjennom et trygt læringsmiljø. Kursene skal ha en tett kobling til arbeidshverdagen, samt inneholde løpende tilbakemelding for bedre innsikt og selvrealisering. Vi ønsker at våre medarbeidere skal få bruke sin kunnskap og ekspertise på best mulig måte for seg selv og selskapet. Det gir mening og arbeidsglede for den enkelte og vil bidra til lønnsom vekst for Mills. Flere av kursene i Agra Academy er felles for ansatte i alle de skandinaviske landene, noe som gjør at vi utvikler oss på en mest mulig samstemt måte og knytter oss nærmere våre kolleger i konsernet.

 

Gruppe ansatte i felles kaffepause. Foto.

Lederreisen i Agra

I 2015 startet vi arbeidet med å utvikle vår egen LederReise i Agra og Mills. I workshops jobbet våre ansatte og ledere frem de kompetansene de mente var de viktigste og mest universelle for å lykkes innen de ulike ledernivåene. Resultatet ble 5-6 definerte lederkompetanser på hvert ledernivå som er høyst levende i dag og er fundamentet i våre lederutviklingsprogram. De fungerer som rettesnorer og referansepunkter i vår oppfølging og utvikling av våre ledere og medarbeidere. I tillegg til beskriver lederkompetansene hva våre ansatte må vektlegge om man ønsker å gå videre til en ny lederreise i selskapet.

Vår lederreise er delt inn i følgende trinn:

  • lede gjennom innflytelse (for ansatte uten personalansvar),
  • lede andre
  • lede ledere
  • forretningsledelse.

Innen hvert ledernivå kjøres det kurs hvor deltakere jobber med egen utviklingsplan basert på sin reelle arbeidshverdag.

Å bygge en unik ledelseskultur i Agra skaper resultater og gir oss konkurransefortrinn. Profesjonell ledelse fremmer adferd som gjør at vi kan nå krevende forretningsmål gjennom utvikling og arbeidsglede.

Les mer om Sindre og hans reise i Mills fra studentvikar til Økonomidirektør.

Medarbeiderutvikling i Mills

Vår lederfilosofi hviler på et grunnleggende fundament om at alle mennesker har et iboende behov og ønske om å kjenne at de mestrer og lykkes. Derfor er våre lederes viktigste jobb å forløse potensiale for mestring som skaper engasjement, arbeidsglede og resultater hos hver enkelt medarbeider. Et grunnleggende premiss for utvikling er kontinuerlige og hyppige gjensidige tilbakemeldinger på adferd i en tillitsfull kultur basert på våre forretningsmessige verdier.

Derfor har vi tett oppfølging av våre medarbeidere i Mills, hvor du følges opp på dine saksmål og personlige utviklingsmål. I tillegg til en årlig samtale hvor du setter egne mål for det neste året, blir du løpende fulgt opp av din leder med fokus på gjensidig feedback og utvikling.

Se Youtube-filmen om Tone som startet som Summer intern og nå er Merkevaresjef (ekstern lenke til Youtube)

Vil du jobbe i Mills?

Er du en nysgjerrig, engasjert og målfokusert lagspiller og ønsker en karriere i en merkevarebedrift, vil Mills være et selskap for deg. Følg lenken under for å se ledige stillinger i Mills.