Det betyr blant annet at du vil møte en kultur som er nysgjerrig på nye muligheter og løsninger, i hele verdikjeden. Vi spør oss gjerne; er dette den beste måten å løse oppgaven på? Er det noe vi kan gjøre bedre? Hvordan? Engasjementet i Mills er sterkt og smittende – enten det er på bakgrunn av resultater vi har oppnådd, utfordringer som står for dør, spørsmål som berører bransjen, møter, diskusjoner eller prosjekter vi deltar i.

Vi er målfokuserte, og opptatt av å sette spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsavgrensede mål for arbeidet vårt. Vi er opptatt av god oppfølging underveis, og har en kultur preget av god og tett dialog på vei mot målet.

Sist, men ikke minst – i Mills har vi et felles ansvar for å løse utfordringer og gripe muligheter. Det er laget som vinner. Og feiler vi, gjør vi også det sammen, og lærer som lag.

Gode muligheter for utvikling

I Mills tror vi at kompetanseutvikling og tett oppfølging av våre medarbeidere bygger mestringsfølelse og gir et godt resultat.