Mills kartla klimautslippene

Mills’ klimaregnskap viste at oljekjelen i Fredrikstad-fabrikken utgjorde omtrent halvparten av klimautslippet fra egen produksjon. Hele 10.000 liter fyringsolje gikk med hver uke. Nå er oljekjelen byttet ut med en elektrisk kjel som går på grønn strøm med opprinnelsesgaranti.

Fabrikkansatte i Mills

Grønn energi gir mindre utslipp

El-kjelen produserer nå damp med mindre utslipp og på en mer effektiv måte enn den gamle oljekjelen gjorde. Mills er avhengig av bruk av damp for å sikre trygg matproduksjon. I en elektrisk dampkjel benyttes all energien effektivt, og ingen utslipp går ut gjennom pipen.

Med gode klimaregnskap var det enkelt for oss å lokalisere hvilke tiltak som kunne settes i gang for å ta store kutt i våre egne utslipp. God kunnskap om egne utslippstall, i kombinasjon med en ledelse som ønsker fart i klimaarbeidet gjorde det mulig å iverksette elektrifiseringen raskt, forteller bærekraftdirektør Emilie Olderskog.

Klimakutt er ikke så vanskelig

Mills erfaring er at klimakutt ikke er så vanskelig, så lenge man har et godt klimaregnskap. Da er det enklere å sette inn effektive tiltak.

Mills klima-ambisjon er i tråd med det internasjonalt anerkjente Science Based Targets-initiativet. Vi er ett av ni norske selskaper som har fått vårt klimamål godkjent av Science Based Targets initiative.

Fabrikkansatte i Mills

Mange klimatiltak

Klima er et av hovedområdene i Mills’ bærekraftstrategi. Parallelt med klimatiltak jobber vi også med å gjøre emballasjen mer miljøvennlig, maten enda sunnere samtidig som vi sikrer etikk og miljø i leverandørkjeden. Du kan lese mer om bærekraftarbeidet vår her.