Jo bedre prognoser vi har, jo riktigere mengde varer produserer vi. De siste årene har vi jobbet med å bedre kommunikasjonen mellom avdelingene prognose, logistikk, planlegging og produksjon.

Riktig første gangen

Alle feil i produksjon av mat vil føre til svinn. Derfor kaller vi vårt interne forbedringssystem for «Riktig første gangen». Her har opplæring og tydelige rutiner i produksjonen gitt god verdi.

Varer i verdikjeden

Råvarer av riktig kvalitet er viktig for å unngå svinn. Det samme gjelder innsyn i våre kunders verdikjede og optimal lagerstyring hos oss selv.

Godt samarbeid med både leverandører og kunder reduserer matsvinn underveis i verdikjeden.

Operatør i fabrikken i Fredrikstad.

God mat skal bli spist

Vi har jobbet aktivt for at mer av det vi produserer kan bli spist av mennesker, selv om holdbarheten er litt kortere.

Takket være et godt samarbeid med Matsentralen blir overskuddsproduktene våre distribuert til ideelle organisasjoner som hjelper vanskelighetsstilte. I tillegg benytter vi alternative salgskanaler som tar imot varer med kortere holdbarhet.

«Best før, ofte god etter»

Vi har også satt oss mål om å bidra til at forbruker reduserer sitt matsvinn hjemme. Dette gjør vi gjennom å jobbe for økt holdbarhet på produktene, at de er ferskest mulig når de kommer ut i butikken og ved å sørge emballasje som tar godt vare på maten frem til den blir spist.

I tillegg har vi innført det som kalles «supplerende holdbarhetsmerking» på de fleste av våre produkter. Her håper vi å inspirere kundene våre til å bruke sansene for å sjekke om produktet kan spises etter at datoen er passert.

 

 

Visste du at…

 

Delikat alltid har brukt «rare gulerøtter» i sine italienske salater. Dette er gulerøtter som ikke har den riktige størrelsen til å selges i butikk.

Selv om de ikke har perfekt utseende er råvarene like gode på smak. Mills har de siste tiårene reddet mengder med gode grønnsaker fra en skjebne som matsvinn.