Hvordan jobber Mills mot FNs bærekraftmål?

I Mills er vi ikke opptatt av kvartalsresultater, men av langsiktig verdiskaping. Derfor er det viktig hvordan vi jobber for å nå målene våre. Vi har omtalt dette som ansvarlighet i mange tiår. I dag kaller vi det bærekraft. Rammene er FNs bærekraftmål og vår bærekraftstrategi er relativt omfattende. 

Satsningsområder

Vi har pekt ut satsningsområder der vi i kraft av hvem vi er kan gjøre en betydelig forskjell.

Hvert område har ambisiøse målsetninger og årlige tiltaksplaner som er naturlig integrert i alle prosesser.

Dette er hovedområdene i vårt arbeid for en bærekraftig forretningsmodell:

:

 

Mattrygghet

Som matprodusent har vi et stort ansvar for at varene produseres på en sikker måte. Kravene vi stiller til våre leverandører kan også være med på å forbedre mattrygghet bakover i verdikjeden.

Mål 2025:

  • Mills skal engasjere hele verdikjeden med sin sterke kultur for mattrygghet – fra jord til bord. 
  • Null tilbakekallinger av utrygge produkter. 
  • Alle Mills produksjonsanlegg er sertifisert etter trygg mat-standarden FSSC 22 000, og blir revidert årlig.

 

Sunnere produkter

Mills skal fremme folkehelse ved å tilby sunnere og plantebasert mat. Vi skal sette forbrukeren  i stand til å ta bevisste valg. Vi kan påvirke ved å inspirere til en sunt kosthold samtidig som vi fortsetter arbeidet med å redusere salt og mettet fett i produktene.

Mål 2025:

 • Retningslinjer for helse og ernæring er en integrert del av innovasjonsprosessen, og brukes som en førende og aktiv del av utviklingsarbeidet. 
 • Oppnå mål i intensjonsavtalene (salt og mettet fett) basert på konstante årsvolum. 
 • Lansere flere plantebaserte produkter.

 

 

Ansvarlig arbeidsgiver

Som en stor arbeidsgiver i våre lokalmiljø har vi et ansvar for å gi medarbeiderne en trygg arbeidsplass, hvor de kan trives og utvikle seg.

Mål 2025:

 • Nullvisjon for ulykker og mål om en friskhetsgrad på 96 prosent.
 • Anerkjent lærlingebedrift i lokalmiljøet i Drammen og Fredrikstad. 
 • Sterkt og tydelig fokus på mangfold hva gjelder kjønn og kulturell bakgrunn

 

Etikk og miljø i leverandørkjeden

Gjennom våre leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø lokalt og globalt. Ved å velge gode leverandører og stille tydelige krav kan vi påvirke positivt.

Mål 2025:

 • Alle leverandører (også indirekte) er omfattet av risikokartlegging og oppfølging. 
 • Samarbeider aktivt med leverandører om forbedring og velger systematisk de som er best på oppfølging av egen leverandørkjede. 

 

FNs bærekraftmål 8

 

Emballasje

Vi sender ut et høyt antall emballasje-artikler på markedet hvert år. Forbedringer som mindre materialbruk og bytte til materialer som lar seg gjenvinne har derfor en stor påvirkning.

Mål 2025:

 • All produktemballasje skal bli gjenvinnbar og gjenvunnet materiale skal benyttes der det er mulig. 
 • Vi skal redusere mengde emballasje uten at det går på bekostning av kvalitet, mattrygghet og matsvinn. 
 • Vi skal ha lansert innovative og bærekraftige emballasjekonsepter slik at alle produkter har tydelige forbedringer ift muligheter avdekket i vårt analyseverktøy Bærekraft4kanten. 

 

Matsvinn

Vi har mulighet til å redusere store mengder matsvinn, både i vår egen produksjon, men også hjemme hos forbrukeren. Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for en emballasje som sikrer kvalitet og god holdbarhet på produktene. Produktet skal også være enkelt å få ut av emballasjen

Mål 2025:

 • Oppnå nye, ambisiøse målsetninger for ytterligere reduksjon etter at halvering ble oppnådd i 2019. 
 • Gjøre det enklere for forbruker å redusere eget matsvinn. 

FNs bærekraftmål 12

 

Klima og miljø

Vi kan påvirke dette området direkte, gjennom produksjon og transport, og indirekte, gjennom hvilke råvarer og emballasje vi velger å kjøpe inn. vårt klimaregnskap står råvarene for det desidert største klimaavtrykket

Mål 2025:

 • CO2-nøytral produksjon innen 2021 og redusert avfall og ressursbruk. 
 • Påvirke våre leverandører til å sette seg klimareduksjonsmål i tråd med Science Based Targets initiative

FNs bærekraftmål 13

 

Samarbeid for å nå målene

Gjennom innovativ dialog og smart samarbeid med interessenter når vi våre og deres målsetninger raskere. 

Mål 2025:

 • FNs bærekraftmål nr 17 – samarbeid for å nå målene – er bærebjelken i vårt arbeid med bærekraft. 
 • Vi søker aktivt samarbeid med alle ledd i vår verdikjede. Ettersom vi alle jobber for å oppnå mange av de samme målsetningene, kan vi sammen oppnå mer – raskere. 

Dette er våre samarbeidspartnere. 

 

Samarbeid for å nå målene

 

 

Les mer om bærekraftmålene våre her (pdf)

Relaterte artikler