Forbedring av emballasje

Til nå er 78 prosent av vår emballasje gjenvinnbar og vi benytter 28 prosent resirkulert plast. All pappemballasje vi benytter er FSC-sertifisert. Det betyr at all emballasje som Mills benytter kan spores tilbake til skogen der man ved hogst tar hensyn til miljøet, naturen og menneskene som bor der.

I 2020 har vi også deltatt i tre forskningsprosjekter for mer bærekraftig emballasje.

  1. FuturePack: undersøker muligheter for å gjøre plastemballasje mer bærekraftig.
  2. ReducePack: handler om å erstatte plastemballasje med fiberemballasje.
  3. RecyFoodPack: ønsker å utvikle innovative systemer som øker bruken av resirkulert plast.
Fabrikkansatt i Mills

I 2020 ble tuber med 95 % resirkulert aluminium testet på vår mest brukte tubestørrelse. De ble testfylt med ekte majones og kaviar. Testen viste at tubene fungerer som vanlige tuber i fabrikk og for forbruker.

Forbedring av emballasje

Neste steg er å teste tuber laget av 100 % resirkulert aluminium i flere tubestørrelser i produksjonslinjene, for å sjekke at ikke holdbarheten til produktene eller smaken påvirkes negativt.

frokostbord med kaviar og majonestuber

Vi ønsker også å inspirerende andre og har derfor laget informasjonsfilmer sammen med Grønt Punkt Norge om hvordan emballasjer kan kildesorteres etter bruk.

Kildesortering etter bruk

Husk:

  1. Spis opp
  2. Brett eller skrap
  3. Kildesorter

Eksempler på noen av våre emballasjetiltak

Endring av farge på sildebøtter og lokk

Fargen på plasten er viktigere enn du kanskje tror. Noe så enkelt som å skifte fra sort til blått kan gjøre tonnevis med plast gjenvinnbar!

Vi endret fargen på 1,3 kg sildebøtter og lokk fra sort til blå, slik at de kan leses i sorteringsanleggene og bli sortert og resirkulert.

Erstattet sorte små salatlokk med transparente lokk

I 2019 erstattet vi sorte lokk med transparente lokk på de små tilbehørssalatene våre. De sorte lokkene ble ikke lest i sorteringsanleggene, mens de transparente lokkene blir lest og sortert.

Endring av materiale i folie til flasker med flytende margarin

Materialet i folien på våre flasker ble endret fra PET til et polyolefinbasert materiale og implementert på de ulike variantene i 2019. Endringen medfører at flaskene nå blir sortert i riktig i de automatiske sorteringsanleggene, mens de tidligere ble sortert som PET og endte opp i feil materialstrøm.

I tillegg har vi fjernet toppfilm på de aller fleste ferdigvarepaller ved fabrikken vår i Fredrikstad. Dette utgjorde en reduksjon på hele 12,3 tonn plast fra 2017 til 2019.