FNs bærekraftsmål nr 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

FNs bærekraftmål nr. 12

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Emballasjevalg gir store konsekvenser

Beregninger viser at vi hvert år overforbruker 1,6 ganger jordas tilgjengelige ressurser sett mot hva som er bærekraftig forsvarlig. Avskoging skjer i et raskere tempo enn tidligere og årlig havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Om få tiår vil det være mer plast enn fisk i havene. 

Årets resultater

 • 80 prosent av emballasjen vi benyttet var mulig å materialgjenvinne etter bruk.
 • 29 prosent av emballasjen vår er basert på resirkulerte materialer.​
 • Tuber av 100 prosent resirkulert aluminium er testet og klare for lansering.
Kaviartuber før fylling

Mot 100 prosent resirkulert aluminium

Mills bruker 80 prosent materialgjenvinnbare materialer i sin emballasje, og 29 prosent av emballasjen er basert på resirkulerte materialer. ​

All pappemballasje vi benytter er FSC-sertifisert, som garanterer ansvarlig skogdrift.

Mills har i mange år jobbet aktivt for å optimalisere emballasje, med spesiell vekt på sirkulærøkonomi. Vi jobber for å redusere miljøavtrykket i tillegg til å ta vare på og gjenbruke ressursene våre.

Vi satser på fire hovedområder: redusere matsvinn, materialbruk, logistikk og design for​gjenvinning​

Mills’ mål er å alltid benytte resirkulert materiale når det er mulig. I tett samarbeid med tubeleverandøren har vi over tid testet «verdens mest bærekraftige aluminiumstube». Slik kan vi være sikkert på at vi oppnår den samme gode Mills-kvalitet på produktene.

I 2021 testet vi tuber laget av 100 prosent resirkulert aluminium, på vår mest brukte tubestørrelse. 95 prosent er fra forbrukeravfall, og de siste fem er produksjonsrester. De ble testfylt med ekte majones og kaviar. Testene viste at tubene fungerer like bra som som tradisjonelle tuber, både på fabrikk og ute hos forbruker.​

I 2022 vil vi ta i bruk denne typen på alle produktene våre som kommer i tube. Det betyr 74 prosent lavere for den mest brukte tubestørrelsen vår. Totalt for alle tubene våre reduserer vi mengden ny aluminium med 223 662 kg basert på årlig forbruk.​

VISSTE DU AT:

 • Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever bare 5 prosent av energien som trengs for å produsere ny aluminium.​
 • Materialgjenvinning av aluminium gjør at vi reduserer utslipp og unngår å tømme naturen for råstoffer som følge av gruvevirksomhet og raffinering. Dette sparer store mengder energi og CO2.​
 • Verdens beholdning av aluminium er begrenset og må forvaltes forsvarlig. 75 prosent av all aluminium som noen gang er produsert er fortsatt i bruk og har vært sirkulert utallige ganger uten tap av kvalitet.​

Kilde: Grønt Punkt Norge​

Mål innen 2025

 • 100 prosent gjenvinnbar emballasje​
 • 100 prosent resirkulerte og fornybare materialer*. ​
 • Redusert plastforbruk uten å gå på bekostning av matsvinn eller mattrygghet.
 • Resirkulerbare monomaterialer klargjort ​for implementering, eventuelt implementert for tre produktgrupper.
 • Lansert innovative og bærekraftige emballasjekonsepter for alle kjerneprodukter.

*Der det er mulig og riktig for miljøet

beger med Mills leverpostei

Våre tiltak i 2022/2023

 • Samarbeide med emballasjeleverandørene om å øke andelen av sirkulære emballasjeløsninger i markedet.
 • Tydeliggjøre emballasjens rolle i Mills’ vekststrategi gjennom klare ambisjoner og mål.
 • På bakgrunn av emballasjerapport, identifisere viktigste områder for utvikling og innovasjon og utarbeide konkret forbederingsplan for å nå overordnede mål.
 • Iverksette flere forbedringer på emballasjen som et resultat av innsikt gjennom «Bærekraft4kanten», vårt egenutviklede verktøy for å måle hvor bærekraftig emballasjen er på fire ulike parametere.
  • Ingen bruk av sort plastemballasje
  • 100% resirkulert aluminium i alle tuber
  • Implementere resirkulerbare monomaterialer istedenfor komplekse laminater for én produkttype
  • Iverksette minimum ett innovativt emballasjeprosjekt

Vårt løfte innen 2025:

Være nærmere målet om 100% gjenvinnbar emballasje og 100% resirkulerte og fornybare materialer

Forskningsprosjekt Mills deltar i:

ResyFoodPack:

Etablering av en kunnskapsplattform og å utvikle innovative emballasjesystemer for å øke bruken av resirkulerte plastmaterialer i matproduksjonen. Prosjektet skal bidra til at Norge når sine mål for sirkulærøkonomi, samtidig som produktkvalitet og regelverk for mattrygghet ivaretas.

Prosjektpartnere: Norner Reserach (prosjekteier), NORSUS, NOFIMA, BAMA Industri, MILLS, TOMRA Systems, SKANEM, BEWI Norplasta

ReducePack:

Målet med prosjektet er å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten.

Prosjektpartnere: BAMA (prosjekteier), Norsk Kylling, Grilstad, Mills, Moltzau, Wipak, Døvigen, RPC Packaging, Bewi Tommen Gram, FoodTech, Lexit