Bærekraftrapport 2021

Mills produserer noen av landets mest kjente produkter, med merkevarer som Vita hjertego’, Delikat, Plantego’, Soft Flora og Melange. Vi jobber målrettet mot en bærekraftig forretningsmodell, og her kan du se hvilke tiltak vi gjorde i året som gikk.

Knekkebrød med laksepålegg og avokado

Vi kuttet 92 prosent av våre klimautslipp i 2021

I løpet av 2021 kuttet Mills 92 prosent av klimautslippene i produksjonen. I tillegg kompenserer vi for de resterende utslippene, slik at vi oppnår netto nullutslipp. Vi er, så vidt vi vet, den første norske matprodusenten som oppnår dette.

Dette er Mills

426
Ansatte
3
Fabrikker
116
millioner solgte produkter i året
Emilie Olderskog
Emilie Olderskog, bærekraftdirektør.

Vi har kartlagt opprinnelsesland på alle råvarer og emballasje vi kjøper inn. Det gjør at vi kan beregne risiko for brudd på våre etiske retningslinjer, risiko for avskoging og vi vet hvilke råvarer som kommer fra områder med spesielt kritisk vanntilgang.  

Emilie Olderskog, bærekraftsdirektør

Kanskje verdens mest bærekraftige potet?

Hver sommer bruker vi mange tonn poteter når Delikat potetsalat skal produseres. Vi samarbeider med våre leverandører i Sande i Vestfold med mål om å lage verdens mest bærekraftige potet. I dette felles prosjektet ser vi på hvordan vi kan:

  • Korte ned avstandene
  • Bruke mer av avlingen
  • Bruke mindre gjødsel

Slik har vi jobbet med etikk og miljø i leverandørkjeden i 2021

Potetbonde holder potet

130 leverandører

I Mills følger vi opp at våre 130 direkte leverandører etterlever våre etiske retningslinjer. Gjennom dette kan vi også påvirke deres 3 456 underleverandører. I Mills og Agra jobber ansatte i avdelingene innkjøp og kvalitet sammen for å kvalitetssikre leverandørene og sikre høy standard i hele verdikjeden.

Våren 2021 lanserte vi Mills Plantemajones

Plantemajones er et grønt alternativ tilpasset veganere og alle andre som ønsker mer plantebasert mat. Som erstatning for eggeplommen brukte vi kikertlake fra kikertene som brukes i produktene fra Plantego’.

Soft Flora Original med klodemerke

Soft Flora er klimavinner i ny analyse av klimaavtrykk

Soft Flora har en betydelig lavere miljøpåvirkning enn meierismør innen åtte av ni områder som ble analysert. Mens 1 kg meierismør gir et klimaavtrykk på 9,9 kg CO2e, er tilsvarende tall for Soft Flora 1,8 CO2e.

Klimaavtrykk måles i CO2-ekvivalenter (CO2e), og er et mål på hvordan et produkt påvirker global klimaendring. Også åtte andre faktorer som påvirker miljøet er inkludert i studien, blant annet vannknapphet, overgjødsling og forbruk av fossile råvarer.

Resultatene fra analysen viser at råvarene utgjør den største andelen av miljøpåvirkningen, både for margarinproduktene og for meierismør.

Studien er gjennomført av Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) på oppdrag fra Mills AS.

Research Institutes Of Sweden (RISE) har kvalitetsikret analysen. Les rapporten her.

100 000 kr i tips på Grünerløkka

For å spre glede i en vanskelig tid delte Mills ut «tips» til butikker, barer og restauranter som sleit under lockdown. Vi hang opp plakater som varslet om at en anonym giver ville ha tips fra folk om hvilket sted de ønsket skulle få pengene. Engasjementet ble stort!

I tillegg kjøpte Mills gavekort på lokale restauranter i Fredrikstad, Drammen og Grünerløkka, slik at alle ansatte kunne få en middag ute i sitt lokalmiljø.