FNs bærekraftsmål nr 3 god helse

FNs bærekraftmål nr. 3

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.

Vi ønsker å påvirke forbrukerne gjennom å inspirere til et sunt kosthold og samtidig fortsette arbeidet med å redusere salt og mettet fett i produktene.

Ingen god helse uten sunn mat

Mat spiller en vesentlig rolle for helsen. Et usunt kosthold, sammen med høyt blodtrykk og tobakk tar flest liv i Norge. Norge har forpliktet seg til å redusere forekomsten av for tidlig død ved hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes type 2 og kreft med 25 prosent innen 2025.​

Årets resultater

 • Reseptoptimalisering av majonesbaserte salater har gitt bedre smak, samtidig som mengden fett og mettet fett er redusert.
 • Reseptoptimalisering har gitt lavere saltinnhold i leverpostei​
 • FeteFakta: Opplæringsopplegget for mat og helse i skolen. Utviklet Tacokalkulator.​
 • Vit din verdi: Økt oppmerksomhet rundt kolesterol og betydningen av å vite sine kolesterolverdier gjennom kampanje i sosiale medier.
 • Lansert Mills Laksepålegg i to ulike varianter​
 • Lansert Mills Plantemajones med kikertlake, som tidligere var en overskuddsråvare fra kikerter benyttet i hummusproduksjonen. 
Arbeidere i fabrikk inspiserer den nye plantebaserte majonesen fra Mills

Mål innen 2025

 • Etablert bransjedefinisjon for plantebasert mat.
 • Signifikant økning i salg ut av butikk fra Mills på plantebaserte- og marine produkter.
 • Klimamerkede produkter i alle kategorier.
 • Innfri mål fra helsemyndighetene på reduksjon av mettet fett og salt, økt forbruk av grønt, grovt og fisk.
 • Gjort forbrukeren i stand til å ta mer bevisste valg.
pakning med flytende Melange sammen med pannekaker toppet med bær, avokado og stekt egg

Tiltak i 2022/2023

 • Sikre at klima- og ernæringskriterier blir ivaretatt når vi utvikler nye produkter.
 • Utvikle et verktøy som ivaretar flere bærekraftsfaktorer som sunnhet, klima, forbrukerpreferanser og tilsetningsstoffer, i valg som gjøres under innovasjonsprosesser.
 • Marketingplaner inneholder tydelige tiltak som leverer på overordnet ambisjon.
 • Definere begrepet plantebasert og lage plan for å øke andelen råvarer fra planteriket.
 • Definere hvordan vi beregner prosent råvarer fra planteriket.
 • Definere mål og tiltak i henhold til Intensjonsavtalen på salt, mettet fett, fisk, frukt og grønt og grove kornvarer.
 • Definere sunnhetskriterier for oppskriftene våre på merkevarenivå.
 • Gjennomføre LCA-analyser av alle produktgrupper.
 • Initiere forskningsprosjekter som gjennomføres av tredjepart for å sikre dokumentasjon og konkurransefortrinn for nye, plantebaserte råvarer.
 • Intern opplæring for å øke kunnskapsnivået om egne produkter og skape økt matglede.
 • Eie strategiske partnerskap som støtter opp om området.

Vårt løfte innen 2025:

Tilby sunnere, mer plantebaserte og klimavennlige produkter.

Hjelpe forbruker til å lettere ta sunne valg.​

Visste du at..

Mettet fett fører til høyere kolesterol, som er en av de vanligste risikoene til hjerte- og karsykdommer?

Vårt mål er å bidra med mindre mettet fett til dagligvaremarkedet. I 2021 tilførte vi markedet 0,5 prosent mindre mettet fett enn året før. Det skyldes i hovedsak at vi har gjort endringer i reseptene (oppskriftene på produktene våre).

Spesielt har vi sett på hvordan vi kan redusere mettet fett og fett i påleggssalatene. I 2021 tilførte vi dermed 23 tonn mindre mettet fett og 59 tonn mindre fett i denne kategorien.

Birgitte fikk hjelp gjennom kampanjen Vit din verdi

Fembarnsmoren Birigtte (51) hadde fått påvist for høye kolesterolverdier. Hun sa ja til å få kostholdsveiledning av helse- og ernæringssjef Marte G. Byfuglien i Mills. Resultatet ble en rekke artikler og videoer publisert på TV2.no.

Mills ønsker at flere skal måle sitt kolesterol. Gjennom denne og andre kampanjer i sosiale medier har vi satt søkelys på at personer over 30 år bør vite sine kolesterolverdier. Flere trenger å vite at små endringer i kostholdet kan redusere kolesterolet, og at mettet fett øker kolesterolet. 83 prosent av dem som var eksponert for kampanjen hadde fått kunnskap om at mettet fett øker kolesterolet. Av de som ikke var eksponert var resultatet 68 prosent. Kampanjene har skapt interesse, noe høy lesetid vitner om.

Mills ble samarbeidspartner i to forskningsprosjekter i 2021

GreenPlantFood 2021-2024:

De neste fire årene har prosjektet, ledet av Nofima, ambisjoner om å utvikle bærekraftige plantebaserte produkter fra fortrinnsvis norske råvarer som belgvekster og korn. Hele verdikjeden er inkludert i prosjektet. Det er behov for å utvikle grønn teknologi for å kunne øke andelen norske, plantebaserte råvarer. Industripartnerne som er med, skal få mulighet til å innovere helseriktige produkter med lavt miljøavtrykk.


Flere norske bedrifter deltar, i tillegg til nasjonale og internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner: Lantmännen Cerealia, AM Nutrition, Norgesmøllene, Hoff SA, Mills AS og FlowFood. I tillegg til Nofima deltar følgende universitet og forskningsinstitutt: NMBU, NIBIO, NORSUS, Technical University of Denmark (DTU) , Potsdam Institute for Climate Impact Research Germany (PIK), Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Lisboa (iBET) og University of food technologies Plovdiv, Bulgaria.

SustainableEaters 2021-2024:

Det overordnede målet for prosjektet er å gi økt forståelse for, og legge til rette for at forbrukerne kan bidra til et mer bærekraftig, norsk matsystem. Forskningsprosjektet skal utvikle løsninger for at forbrukerne reduserer matsvinn, spiser mer plantebasert og resirkulerer mer matemballasje. I tillegg skal det utvikles bransjeløsninger som støtter forbrukere i å omfavne bærekraftig atferd og optimalisere verdikjedeflyt for å sikre mindre matsvinn og lavere klimapåvirkning fra matvareprodusenter til forbrukere.


Forskingsprosjektet er ledet av Nofima i samarbeid med 26 partnere fra forskning, industri, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. BaRe, Grønt Punkt Norge AS, GS1 Norway, INN – Høgskolen i Innlandet, Karlstad University, Keep-it Technologies AS, Loop, Matprat (Nortura SA), Matvett AS, Mills AS, Multivac AS, NIBIO, NMBU, Nofima, NorgesGruppen ASA, NORSUS, Nortura SA, Orkla Foods Norge AS, OsloMet, Rema Distribusjon Norge AS, Rema 1000, Ruralis, Tromsø Kommune, Tromsø Matsentral, Vitenparken Campus Ås, Wipak Norway og Æra Strategic Innovation AS.