FNs bærekraftsmål nr 2 utrydde sult

FNs bærekraftmål nr. 2

Målet handler om at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året, og at ingen skal sulte.

Mattrygghet uten kompromiss

Utrygg mat kan føre til sykdom og i verste fall død. Dette kan handle om kontaminering med bakterier, virus og muggsopp, forurensing med uønskede stoffer, manglende allergenhåndtering eller bevisst matsvindel eller sabotasje. ​

Resultater 2021

 • Alle anlegg sertifisert etter FSSC 22 000 standarden​
 • Gjennomført leverandørrevisjon og leverandøroppfølging etter plan.​
 • Tett samarbeid på konsernnivå, med systematisk erfaringsdeling av leverandør-evalueringer mellom Mills, Stryhns og Foodmark. I 2021 har vi prioritert å samkjøre rutinene ved godkjenning av leverandørene.
to produktutviklere på kjøkkenet

Mål for 2025

 • Opprettholde fravær av alvorlige avvik på egne fabrikker på FSSC-revisjoner. ​
 • Være ledende innen mattrygghet.​
 • Konkrete forbedringer hos aktører i verdikjeden. ​
 • Åpenhet og transparens rundt vår matproduksjon.​
 • Et selskap forbrukere har høy tillit til. 
Fabrikkansatt i fabrikken

Tiltak i 2022/2023

 • Opprettholde vår sterke kultur for mattrygghet.​
 • Alle Mills produksjonsanlegg er fortsatt sertifisert etter GFSI-godkjent standard.​
 • 100 prosent godkjente leverandører på bakgrunn av supplier questionnaire og/eller revisjon. ​
 • Etablere prosess for kontinuerlig oppfølging av supplier questionnaire.
 • Årlig risikovurdering av alle leverandører, med tilhørende revisjoner.​
 • Årlig konsernbasert internrevisjon, for å lære av hverandre og heve nivået.​

Vårt løfte innen 2025:

Engasjere hele verdikjeden med vår sterke kultur for kvalitet og mattrygghet ​– fra jord til bord.

Kunne dokumentere at alle leverandører er godkjente.