GRI-rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI. Mills’ rapport for 2021 benytter rammeverket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon for de ulike rapporteringspunktene er å finne.

GRI-indikatorForklaringHenvisning
Arbeidsforhold102-41Collective bargaining agreementsOm organisasjonen
Dialog med interessenter102-12External initiativesSamarbeid
102-13Membership of associationsSamarbeid
102-29Identifying and managing economic, environmental, and social impactsSamarbeid
102-37Stakeholders’ involvement in remunerationOm organisasjonen
Eierstyring102-07Scale of the organizationOm organisasjonen
Om rapporten102-46Defining report content and topic BoundariesOm rapporten
102-49Changes in reportingOm rapporten
102-50Reporting periodOm rapporten
102-51Date of most recent reportOm rapporten
102-52Reporting cycleOm rapporten
102-53Contact point for questions regarding the reportOm rapporten
102-54Claims of reporting in accordance with the GRI StandardsGRI-indikatorer i rapporten (this page)
102-55GRI content indexGRI-indikatorer i rapporten (this page)
Organisasjonen102-1Name of the organizationOm organisasjonen
102-2Activities, brands, products, and servicesOm organisasjonen
102-3Location of headquartersOm organisasjonen
102-4Location of operationsOm organisasjonen
102-5Ownership and legal formOm organisasjonen
102-8Information on employees and other workersOm organisasjonen
Prioriteringer102-14Statement from senior decision-makerBærekraft i Mills: Hvor er vi nå?
102-15Key impacts, risks, and opportunitiesBærekraft i Mills: Hvor er vi nå?
102-20Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topicsBærekraft i Mills: Hvor er vi nå?
Spesifikke tema302-4Energy consumption within the organizationKlima og miljø
303-5Water consumptionKlima og miljø
305-5Reduction of GHG emissionsKlima og miljø
306-2Waste by type and disposal methodKlima og miljø