Rapporteringsperiode

Denne rapporten inneholder resultater fra kalenderåret 2021. Innholdet er utarbeidet gjennom bred involvering av organisasjonen og dokumentet behandles i ledergruppe og styre. ​

GRI-standard

Vi følger relevante GRI-indikatorer i vårt rapporteringsoppsett. En oversikt over hvilke punkter vi rapporterer på, med sidehenvisning, finnes her.​

I redaksjonen

  • Kjersti Johannessen ​
  • Grete Godtland Noem​
  • Mona Brandsdal​
  • Ida Henriksen ​
  • Emilie Olderskog ​

Takk til kolleger for bidrag i form av tekst og bilder.  

Kontaktpunkt

For spørsmål om rapporten, ta gjerne kontakt med direktør for bærekraft og samfunnskontakt, Emilie Olderskog emilie.olderskog@agra.no