Bærekraftmål nr 17 samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftmål nr. 17

For å lykkes med bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Gjennom innovativ dialog og smart samarbeid med våre interessenter når vi våre og deres målsetninger raskere.

Felles løsning på problemer

Matproduksjon representerer en betydelig del av utfordringen når det gjelder klima, biologisk mangfold og helse. Matbransjen har en rekke felles mål. Hvis hver aktør skal finne sine egne løsninger på disse, risikerer man ineffektive prosesser og tiltak. ​

Årets resultater

 • Tett og god dialog med både leverandører og kunder.​
 • Deltakelse i Etisk handel, Grønt Punkt, UN Global Compact Norge, Dagligvareleverandørenes forening (DLF) NHO Mat og Drikke og Intensjonsavtale for et sunnere kosthold, som er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen.
 • Blitt medlem i Hold Norge Rent.​
 • Avtale med Orkla om mulighet for å benytte «Klodemerket» (klimamerking) på produkter.
 • Gjennomførte prosjektet MatVinn for medarbeiderne i Mills, i samarbeid med Framtiden i Våre Hender og Ducky.
 • Støtte til Matsentralen, som omfordeler overskuddsmat fra matbransjen.
 • Samarbeid med Visit Løkka og Grüner Hockey.
 • Forskingsprosjekt innen emballasje og ernæring.
 • Klimaprosjekt i samarbeid med potetbønder i Bonden Grønt produsentlag, Bonden Grønthandel og Grønt senter hos Norsk Landbruksrådgivning, for å utarbeide en «beste praksis» i potetproduksjonen.
Fasade på Mills sitt hovedkontor

Mål innen 2025

 • Vi skal være foretrukket partner i bransjen med tanke på innovative prosjekter for et mer bærekraftig matsystem.​
 • Hvert område i bærekraftstrategien skal være støttet opp av minimum ett strategisk partnerskap
Ansatt i fabrikken

Samarbeid

Partnerskap er fundamentet for vårt arbeid med å nå ambisiøse mål om et mer bærekraftig matsystem.

Mills hovedkontorbygg

Gjennom innovativ dialog og smart samarbeid med våre interessenter, når vi både egne og deres målsetninger​.

Våre samarbeidspartnere

logo grønt punkt norge
logo fremtiden i våre hender
logo etisk handel norge
logo lhl
logo un global compact
logo sedex
logo sunnere barn
logo msc-sertifisering for bærekraftig sjømat
logo norsus
logo norner
Nofima logo
matsentralen logo
Global shea Alliance logo
round table for responsible soy
european margarine association logo
fssc logo
logo hold norge rent