Produktene våre produseres på en trygg måte

Som matprodusent har vi et vi et stort ansvar for at våre varer produseres på en trygg måte og at de er merket riktig og godt. Kravene vi stiller til våre leverandører kan også være med på å forbedre mattrygghet bakover i verdikjeden.

Krav til våre leverandører

Vi stiller strenge krav til alle våre leverandører. Alle leverandører og råvarer som brukes i fabrikkene våre er vurdert etter en rekke ulike kriterier.

Leverandørene våre følger vi opp via fysiske møter og revisjoner gjennomført av våre egne revisjonsteam eller via egenerklæringskjemaer og videomøter.