De fleste av produktene vi produserer, lages på fabrikkene våre i Drammen og Fredrikstad. Her gjøres også mye av arbeidet med å sikre mattrygghet. Begge fabrikkene har et laboratorium, der vi gjør kvalitetskontroller av produktene som lages. På fabrikken vår i Fredrikstad tas det faktisk hele 300 smaksprøver i løpet av en vanlig uke. Og hver gang vi produserer Soft Flora eller Vita hjertego’, gjøres en smøretest for å sikre at produktene har riktig konsistens.

Visste du at…

..når vi produserer Delikat rekesalat, tar vi ut ett beger som plasseres i et eget kjøleskap og lagres som referanse. Dersom vi får en klage kan vi sammenlikne med dette begeret. Slik kan vi enklere finne ut av om det har skjedd noe galt underveis i produksjonen, eller om noe har hendt etter at produktet forlot fabrikken

Potetplukking

Krav til våre leverandører

Mills har mange ulike leverandører av råvarer. Vi kjøper for eksempel poteter til Delikat potetsalat, olje til plantemargarinene og rogn til Mills kaviar. Vi har en rekke ulike kriterier for å vurdere om en leverandør kan levere god nok kvalitet. Felles for alle er at de må være sertifisert etter en GFSI-godkjent standard. Det står for Global Food Safety Initiativ, og er den strengeste mattrygghetsstandarden.

Leverandørene våre følges opp med fysiske møter og revisjoner gjennomført av våre egne revisjonsteam eller via egenerklæringskjemaer og videomøter.

Fabrikkansatt i Mills

Sertifisering

Alle Mills produksjonsanlegg er sertifisert etter trygg mat standarden FSSC 22 000, og blir revidert årlig.