Jobbet målrettet

Blant hovedpunktene er økt andel plantebaserte råvarer, redusert vannforbruk og kutt i forbruket av salt og mettet fett. I tillegg har Mills gjennomført omfattende tiltak for å gjøre emballasjen mer miljøvennlig. Selskapet har også jobbet svært målrettet de siste årene for å kutte matsvinn.

Anbefalt med plantebasert kosthold

Helse- og ernæringssjef i Mills, Marte Gjeitung Byfuglien, er svært positiv til den økte bruken av plantebaserte råvarer.

– Et plantebasert kosthold er anbefalt fordi det bidrar med færre kalorier, mer fiber, vitaminer og mineraler. En viktig råvare i produktene fra Mills er planteoljer. Planteoljer har et høyt innhold av umettet fett som er gunstig for helsen.

Redusere klimaavtrykket

Produksjon og forbruk av mat står for en fjerdedel av klimagassutslipp og medfører bruk av store mengder vann. Bruk av plantebaserte råvarer gir et mindre klimaavtrykk. Mills har et ambisiøst mål om CO2-nøytral produksjon innen 2025, og redusert avfall og ressursbruk.

– Som familieeid selskap har Mills vært opptatt av langsiktige resultater siden 1885. Dette er et ideelt fundament i arbeidet med å oppnå en bærekraftig forretningsmodell. Både høye ambisjoner og solide prosesser i organisasjonen gir god fart i arbeidet med å nå målene vi har satt oss, sier bærekraftsjef Emilie Olderskog.


I rapporten presenteres også utfordringer og målsettinger innen flere andre sentrale fokusområder: Mattrygghet, etikk og miljø i leverandørkjeden og hvordan fortsette å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Samarbeid gir gevinst

Mills mener at samarbeid er nøkkelen til å nå målene raskt. Derfor er dialogen tett med leverandører og kunder for å utvikle de løsningene som gir best verdi både for enkeltmennesket og for kloden.