Brukt som mat og medisin i hundrevis av år

Shea er en olje som utvinnes fra en nøtt som vokser på sheatreet. Det er frøene i disse fruktene som inneholder sheaoljen. Frøene knuses for å utvinne oljen. Sheatrærne vokser vilt i et stort skogbelte i Vest-Afrika, og oljen eller smøret fra sheanøttene har blitt brukt som både mat og medisin i hundrevis av år i denne delen av verden. Selve navnet shea uttales forresten «shii» på engelsk, mens man på norsk ofte hører både denne uttalen og den bokstavrette.

Sheaolje er en naturlig og velegnet kilde til fast fett. Det er nødvendig å bruke en andel fast fett i margarin for å få en fast og fin konsistens. Konsistensen i margarin er avgjørende for produktets bruksegenskaper, altså hvor bra margarinen passer til steking, baking og på brødskiva. Shea sikrer at margarin får en smidig og fast konsistens slik at den kan brukes både på brød og i matlagning.

Viktig inntekt for vanskeligstilte grupper

Sheaoljen Mills bruker i sine margariner er høstet og sanket inn av lokalbefolkningen i flere Vestafrikanske land. Oljen er derfor en viktig inntektskilde for mange mennesker i en del av Afrika som har opplevd mye krig og vanskelige økonomiske forhold de seneste tiårene. Leverandøren av oljen til Mills har et omfattende og langsiktig program for å sikre en anstendig og rettferdig inntekt for lokalbefolkningen som bearbeider sheanøttene.

Innhøstingen av shea foregår når nøttene er modne i begynnelsen av regnsesongen rundt ekvator. Det er primært kvinner som står for sankingen og bearbeidelsen av shea. Derfor støttes denne innhøstingen av en rekke ideelle organisasjoner, fordi arbeidet med utvinning av sheaoljen regnes som en god metode for å utjevne sosial og økonomiske kjønnsforskjeller. Shea-høstingen er også en av ofte få mulige inntektskilder for vanskeligstilte grupper i en rekke land.

Mills er medlem av Global Shea Alliance, en organisasjon som jobber globalt med å sikre bærekraftig produksjon, høy kvalitet for produktet, og at shea-næringen er bygget på prinsipper for etisk handel, sosialt ansvar og bevissthet for både produsenter og innkjøpere.