Prioritert område

Etikk og miljø i leverandørkjeden er et prioritert område i vår bærekraftstrategi og et kjent tema på interne møter, opplæringsdager og i dialogen med leverandørene. Våre ambisiøse målsetninger for området går frem til 2025 og detaljerte aktivitetsplaner følges opp av toppledelse og eiere to ganger i året.

Vi jobber med etikk og miljø i vår leverandørkjede

 

Gjør risikovurderinger

Vi jobber systematisk med risikobildet i vår leverandørkjede og gjør risikovurderinger av alle våre råvarer og emballasje, sett opp mot vår code of conduct. Disse retningslinjene er vedlegg til alle kontrakter og viser våre tydelige forventninger til leverandørene på områdene arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, etikk og miljø. Dokumentet er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper og er identisk med Etisk handel Norge sine retningslinjer.

Partnerskap for å nå målene (SDG 17) er et fundament i vår strategi og viktig i arbeidet med å redusere risiko. Konkrete eksempler er etableringen av en zero deforestation policy, i tett dialog med en av vårer dagligvarekunder, og utviklingen av det interne verktøyet «Råvare4kanten», for en bred vurdering av bærekraftaspekter for nye og eksisterende råvarer.

Råvare4kanten er resultat av et internt samarbeid mellom avdelingene innkjøp, produktutvikling og kvalitet for å oppnå en mer bærekraftig verdikjede.

 

Her kan du se mer om arbeidet Etisk handel gjør.